Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Kulturpuljen

Formålet med Kulturpuljen er at yde tilskud til publikumsrettede kulturaktiviteter i Aalborg Kommune. Der skal være offentlig adgang til aktiviteterne.

Hvad gives der støtte til?

Der gives støtte til kulturaktiviteter, som er offentligt tilgængelige for alle i Aalborg Kommune. Midlerne i Kulturpuljen prioriteres i forhold til de overordnede målsætninger i kommunens kulturpolitik.

Læs mere om Aalborg Kommunes Kulturpolitik:

Aalborg Kommune Kulturpolitik

Information til ansøgere

Næste ansøgningsfrist til Kulturpuljen er den 1. oktober 2022.

Ansøgninger om støtte til og med 20.000 kr. behandles løbende, og du/I kan forvente svar indenfor 1 måned.

Ansøgninger på over 20.000 kr. behandles en gang om året med ansøgningsfrist den 1. oktober. Det forudsættes at de projekter der søges om støtte til afvikles efter årsskiftet. Er der midler tilbage i puljen efter denne ansøgningsfrist, åbnes der for endnu en ansøgningsrunde med frist den 1. april.

Kulturpuljen skal muliggøre støtte til:

  • spontane og midlertidige kulturaktiviteter
  • planlagte kulturarrangementer
  • større udviklingsprojekter og -forløb på kulturområdet
  • kulturinstitutioner, -foreninger og -aktører
  • Internationale kulturaktiviteter.

Hvem kan søge?

Kulturinstitutioner, foreninger og grupper af personer, såvel som enkeltpersoner, kan søge om støtte. Kulturinstitutioner eller foreninger, der allerede modtager fast offentligt tilskud, skal redegøre for, hvordan aktiviteten rækker ud over den ordinære drift.

Retningslinjer for Kulturpuljen

Print alle punkter

Rytmisk Musik

Handler dit projekt om rytmisk musik – så skal du søge en musikpulje.

Læs mere om Aalborg Kommunes musikpuljer

Del indhold

Præsentationsmateriale

Byvåben (logo) kan downloades fra:

Aalborg Kommunes designguide