Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Aalborg Kommunes Kulturpulje

Kulturpuljen giver støtte til publikumsrettede kulturaktiviteter med offentlig adgang.

Puljens formål

Formålet  er at støtte publikumsrettede kulturaktiviteter i Aalborg Kommune med offentlig adgang. Midlerne i Kulturpuljen prioriteres i forhold til de overordnede målsætninger i kommunens kulturpolitik.

Målgruppe

 • Enkeltpersoner, grupper, foreninger og institutioner kan søge.

Der gives til

 • Kulturaktiviteter, jf. retningslinjerne. Visse initiativer ydes der ikke støtte til - se retningslinjerne.

Ansøgningsfrister

 • Ansøgninger om tilskud til og med 30.000 kr. behandles løbende, og du/I kan forvente svar inden for 2-3 uger.

  Ansøgninger over 30.000 kr. behandles to gange om året.

  • 1. ansøgningsrunde: Ansøgningsfrist 1. februar.

  • 2. ansøgningsrunde: Ansøgningsfrist 15. september.

 • Ansøgere kan ved 1. runde forvente svar i løbet af april måned og ved 2. runde i løbet af november måned. 

Max. støtte

 • Du/I kan højst forvente tilskud til 75% af budgettet for aktiviteten fra Kulturpuljen. 

Medfinansiering

 • Varierer.

Hvordan søger jeg 

Du søger puljen vha. selvbetjeningslinket. Undervejs skal du svare på følgende spørgsmål:

 • Projektets titel
 • Projektansvarliges navn og kontaktoplysninger
 • Projektets daglige kontaktperson
 • Har projektet andre samarbejdspartnere? Hvem og hvordan?
 • Projektets budget (vedhæft udfyldt budgetblanket med både indtægter og udgifter)
 • Projektets målgruppe
 • Projektbeskrivelse (projektets idé og indhold)
 • Hvordan passer projektet ind i Aalborg Kommunes kulturpolitik?
 • Projektets tidsplan
 • Hvordan vil projektet blive synliggjort?

Du behøver ikke gøre ansøgningen færdig på én gang. Det er muligt at gemme ansøgningen undervejs og vende tilbage.

Har du spørgsmål eller brug for vejledning
Hvis du har brug for vejledning i forhold til, om dit projekt kan passe ind i Kulturpuljen, så er du velkommen til at ringe til Kulturafdelingen på tlf. 9931 4153.

Læs retningslinjerne for støtte fra kulturpuljen

Del indhold

Præsentationsmateriale

Byvåben (logo) kan downloades fra:

Aalborg Kommunes designguide