Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Kulturens Rum og Rammer pulje

Formålet med puljen for Rum og Rammer er at understøtte byggerier til kulturtilbud - såvel nye byggerier som renoveringer.

Hvad gives der støtte til? 

Der gives støtte til byggerier og renoveringer, som skal være med til at skabe fysiske rammer og kvalitet for de mange kulturinstitutioner og ildsjæle, som i dag driver Aalborg Kommunes kulturtilbud.

Endvidere kan Kulturområdet i Sundheds- og Kulturforvaltningen pege på en række ønsker og projekter, som på sigt vil kunne løse forskellige lokalemæssige problemstillinger inden for kulturområdet.

Puljen for Rum og Rammer kan også indeholde særlige satsninger i givne budgetår som for eksempel bæredygtighed, energitiltag eller publikumsfaciliteter.

Rum og Rammer skal ikke anvendes til almindelig indvendig vedligehold eller til opgaver, som i dag påhviler AK-bygninger.

Print alle punkter

 

 

 

Del indhold