Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Puljer, der skal fremme billedkunsten

Puljerne kan søges til lokale arrangementer og projekter, hvor billedkunst er det bærende element.

Formål med puljerne

Formålet med puljerne er at understøtte lokale arrangementer og projekter, hvor billedkunst er det bærende element.

Arrangørpuljen og projektpuljen råder tilsammen over 700.000 kr.

Aalborg Kommunes Billedkunstråd behandler ansøgningerne, og indstiller fordeling af puljemidler til Sundhed og Kultur.

Søg støtte

Ansøgningen sendes til Aalborg Kommunes Kulturafdeling på: 
kultur@aalborg.dk

Udbetaling af støtte

Udbetalingen sker til ansøgers NEMkonto. Udbetalingen afhænger af, om det, der ansøges til, bliver realiseret i den ansøgte form.

Ved væsentlige ændringer kontaktes Aalborg Kommune. Uforbrugte midler skal tilbagebetales.

Afrapportering

Senest tre måneder efter realisering af projektet, skal ansøger afrapportere til Aalborg Kommune. Afrapporteringen sendes til Kulturafdelingen i form et underskrevet regnskab og en kort beskrivelse.

Send afrapportering til Kulturafdelingen

Ansøgningsfrist for begge puljer

  • 15. februar 2023
  • 1. maj
  • 1. september.

Læs mere om Aalborg Kommunes Kunstudvalg (nyt vindue)

Arrangørpuljen

Print alle punkter

Projektpuljen

Print alle punkter

 

 

 

 

Del indhold