Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Udendørsarrangementer

Hvis du vil arrangere udendørs begivenheder og arrangementer, kræver det flere forskellige tilladelser

Bestil stedet

Undersøg først, om der er ledigt, der hvor arrangementet skal foregå, og bestil stedet.

 • Torve og pladser: Kontakt Trafik & Veje, telefon: 9931 2333
 • Grønne arealer: Kontakt Park & Natur, telefon: 9931 2253
 • Privat område: Kontakt grundejeren.

Søg tilladelse

Når du har bestilt stedet, skal du dernæst sende en ansøgning om tilladelse til at afholde arrangementet til:

 • Kulturafdelingen i Sundheds- og Kulturforvaltningen
  mail: kultur@aalborg.dk eller telefon: 9931 4153.
 • Tilladelseskontoret ved Nordjyllands Politi
 • Nord­jyl­lands Po­li­ti, Til­la­del­ses­kon­to­ret, Jyl­lands­ga­de 27, 9000 Aal­borg, telefon: 9630 1448, njyl@politi.dk
 • Nordjyllands Beredskab, Tho­mas Boss Ga­de 6, Po­st­boks 529, 9000 Aal­borg; telefon: 7015 1514, mail@nobr.dk

Ansøgningen skal indeholde oplysninger om:

 • Dato
 • Tidsrum
 • Sted
 • Program
 • Forventet tilskuertal
 • Eventuelle særønsker ud over hvad retningslinjerne for udendørsarrangementer tillader

Du skal sende beliggenheds- og pladsfordelingsplan for arrangementet til Nordjyllands Beredskab for at få godkendelse til opstilling af telte, scener, flugtveje med videre.

Du skal desuden sende en ansøgning til KODA om tilladelse til at benytte musik, der er ophavsretligt beskyttet.

Du kan læse mere om regler for afholdelse af udendørsarrangementer ved at gå til følgende link:

Retningslinjer for udendørsarrangementer

 

 

 

 

 

 

Del indhold