Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Kulturpuljen

Formålet med Kulturpuljen er at yde tilskud til publikumsrettede kulturaktiviteter i Aalborg Kommune. Der skal være offentlig adgang til aktiviteterne.

Hvad gives der støtte til?

Der gives støtte til kulturaktiviteter, som er offentligt tilgængelige for alle i Aalborg Kommune. Midlerne i Kulturpuljen prioriteres i forhold til de overordnede målsætninger i kommunens kulturpolitik.

Læs mere om Aalborg Kommunes Kulturpolitik:

Aalborg Kommune Kulturpolitik

Hvem kan søge?

Kulturpuljen kan søges af institutioner, foreninger og grupper af personer, såvel som enkeltpersoner, der ønsker støtte til at udvikle publikumsrettede aktiviteter i Aalborg Kommune. Institutioner eller foreninger, der allerede modtager fast offentligt tilskud, skal redegøre for, hvordan aktiviteten rækker ud over den ordinære drift.

Du kan læse mere om ansøgningsfrister, finansiering med videre under fanen "Retningslinjer for Kulturpuljen" i menuen til venstre.

NYT NYT NYT

Rytmisk Musik

Pr. 1. januar 2020 er det Aalborg kommunes nye Rytmiske Musikudvalg, der skal behandle ansøgninger vedrørende rytmisk musik. Puljer og kriterier meldes ud i februar måned 2020.

Hvis du har sendt din ansøgning vedrørende rytmisk musik til Kulturpuljen, vil den derfor først blive behandlet i løbet af marts måned, og du kan tidligst forvente svar på din ansøgning i begyndelsen af april. Du kan følge med her på siden eller gå til:

Det Rytmiske Musikudvalgs side

Tidligere MUSAM

Aalborg Kommunes støtte til MUSAM ophørte pr. 31/12-2019 og midlerne blev i stedet overflyttet til Aalborg Kommunes Rytmiske Musikudvalg. Det betyder, at fra 2020 kan musikere og musikarrangører i Aalborg Kommune søge støtte hos Det Rytmiske Musikudvalg.

Det forventes, at næste ansøgningsrunde bliver i starten af marts. Følg med her eller på:

Det rytmiske Musikudvalgs side 

Del indhold

Præsentationsmateriale

Byvåben (logo) kan downloades fra:

Aalborg Kommunes designguide