Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Kickstart til kulturen

Ny pulje skal bidrage til at genrejse kulturlivet i Aalborg ved at give en økonomisk saltvandsindsprøjtning

Ny pulje booster kulturen

Aalborg Kommune har et stærkt kulturliv med en række stærke institutioner. For at genrejse kulturlivet og give institutionerne en saltvandsindsprøjtning etableres der en pulje, der kan sikre, at Aalborg Kommune kan opretholde et stærkt, fremsynet og udviklingsorienteret kulturliv.

Hvem kan søge?

Puljen kan søges af institutioner, der har et kunstnerisk/kulturelt alment formål eller har aktiviteter, der er af kunstnerisk/kulturel karakter. Her tænkes på teatre, spillesteder, musikforeninger, museer, kulturhuse, kulturforeninger (herunder foreninger der arrangerer kultur-events) og lignende.

Kriterier for uddeling af midler

Betingelserne for at søge puljen Kickstart til kulturlivet er, at:

  • Institutionen har søgt eller søger ind i statslige hjælpepakker.
  • Institutionen har været omstillingsparat, udviklingsorienteret og ageret økonomisk ansvarligt under Corona-krisen.
  • Institutionen kan booste kulturlivet i kommunen ved at opnå støtte fra puljen.
  • Institutionen har en plan for, hvordan de vil levere kulturelle oplevelser for borgerne i kommunen.
  • Institutionen laver initiativer, der sikrer udvikling af kulturlivet.

Ansøgningsfrist

1. september 2020

Ansøgningen

Ansøgningen sendes på mail med alle relevante bilag til:

 

Del indhold