Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Hjælp til foreningens NEM-ID, CVR-nummer og NEM konto

Vejledning til foreninger i NEM-ID, CVR-nummer og NEM konto

For at Aalborg Kommune kan udbetale midler (fx § 18 ansøgninger) eller modtage tilbagebetaling, skal foreningen/gruppen/enkelt person have oprettet:

  • CVR-nummer (et slags identifikationsnummer for foreningen, aktiviteten, etc.)  
  • NEM-konto (bankkonto, som er tilknyttet CVR-nr.)

Det er en god idé at lade foreningens kassereren (hvis man har sådan én) oprette CVR-nummeret, da det ofte er kasserer­en, der varetager det økonomiske samarbejde med kommunen.

 

Print alle punkter

Del indhold