Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Støtte til frivilligt, socialt arbejde

Foreninger, netværksgrupper og andre former for organisationer samt enkeltpersoner kan søge støtte til frivilligt, socialt arbejde.

Nu er det tid til at søge støtte til 2018

Nu kan du og din forening søge støtte til aktiviteter i 2018.

  • Ansøgningsfrist er 15. oktober 2017.

Retningslinjer for puljen

  • Der kan søges én gang om året.
  • Der kan gives tilsagn om støtte i op til tre år.
  • Lokale, nyetablerede foreninger samt foreninger uden formue prioriteres.
  • Der er fra 2017 ikke valgt et fast tema, der prioriteres med afsæt i retningslinjerne. 

Flerårig bevilling

Det er kun ganske få foreninger, der har fået bevilliget tilskud for flere år. Disse foreninger har fået et forhåndstilsagn i deres bevillingsbrev, og behøver ikke at søge igen. 

Alle andre foreninger skal søge igen, også selv om de har ansøgt om flerårig støtte. 

 

Del indhold

Retningslinjer

Frivillighus

Kontakt De Frivilliges Hus, hvis du/I ønsker hjælp til at oprette en forening

Gå til: www.frivillighuset.dk