Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Støtte til frivilligt, socialt arbejde (§ 18 pulje)

Der kan søges til frivilligt, socialt arbejde i Aalborg Kommune fra 1. april til 30. september

Målgruppe

Foreninger, netværksgrupper og andre former for organisationer samt enkeltpersoner kan søge støtte til frivilligt, socialt arbejde i § 18 puljen (Børne- og Socialministeriet–Serviceloven § 18).

Formålet

Formålet med Aalborg Kommunes støtte er særligt at vægte et socialt fokus i forhold til svage grupper, dvs. syge, svage og truede eller udsatte grupper i samfundet.

Retningslinjer for § 18 puljen i Aalborg Kommune:

 • Der kan søges én gang om året fra 1. april til 30. september. 
 • Fristen annonceres offentlig, og der kan kun søges digitalt.
 • Der kan gives tilsagn om støtte i op til tre år (flerårig bevilling).
 • Lokale, nyetablerede foreninger samt foreninger uden formue prioriteres.
 • Der ydes ikke støtte til ordinær drift af socialøkonomiske virksomheder.
 • Ved ansøgninger om dækning af lokaleudgifter (max 75%) indgår det i vurderingen, om kommunen på anden vis kan stille egnede lokalemuligheder til rådighed.

Betingelser for § 18 støtte i Aalborg Kommune:

 • Aktiviteten er en frivillig indsats til fordel for målgruppen
 • Aktiviteten er rettet mod borgere bosat i kommunen
 • Den frivillige indsats er til gavn for andre end én selv og ens familie
 • Aktiviteten har et konkret formål og primært udføres af frivillige foreninger, grupper/netværk og i særlige tilfælde også enkeltpersoner.
 • Nye ansøger skal oprette forenings CVR-nr. og Nem-konto (se vejledning her på siden)

Flerårig bevilling

Det er kun ganske få foreninger, der har fået bevilliget tilskud for flere år. Disse foreninger har fået forhåndstilsagn i deres bevillingsbrev, og behøver ikke at søge igen. Alle andre foreninger skal søge igen, også selv om de har ansøgt om flerårig støtte. 

Regnskabskrav

Hvis en forening modtager støttemidler, skal der indsendes regnskab for støtteåret i perioden primo januar til 30. april i det efterfølgende år. Benyt det tilsendte (ultimo dec./primo jan.) selvbetjeningslink for at udfylde og indsende regnskabet.

 

 

 

Del indhold

Retningslinjer

Hjælp til ny forening

Kontakt De Frivilliges Hus, hvis du/I ønsker hjælp til at oprette en forening
www.frivillighuset.dk

Standardvedtægter for foreninger