Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Støtte til frivilligt, socialt arbejde

Du og din forening kan søge støtte til aktiviteter i forbindelse med frivilligt, socialt arbejde

Foreninger, netværksgrupper og andre former for organisationer samt enkeltpersoner kan søge støtte til frivilligt, socialt arbejde.

Hvornår kan vi søge støtte næste gang

Næste ansøgningsperiode er fra 1. april til 30. september kl. 23.59.

Retningslinjer for puljen

  • Der kan søges én gang om året.
  • Der kan gives tilsagn om støtte i op til tre år.
  • Lokale, nyetablerede foreninger samt foreninger uden formue prioriteres.

Flerårig bevilling

Det er kun ganske få foreninger, der har fået bevilliget tilskud for flere år. Disse foreninger har fået et forhåndstilsagn i deres bevillingsbrev, og behøver ikke at søge igen. 

Alle andre foreninger skal søge igen, også selv om de har ansøgt om flerårig støtte. 

Regnskabskrav

Hvis man modtager støttemidler, skal der indsendes regnskab for støtteåret i perioden primo januar til 31. marts i det efterfølgende år. Benyt selvbetjeningslinket for at udfylde og indsende din forenings regnskab.

 

Del indhold

Retningslinjer

Frivillighus

Kontakt De Frivilliges Hus, hvis du/I ønsker hjælp til at oprette en forening

Gå til: www.frivillighuset.dk