Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Tilskud til leder- og instruktøruddannelse

Godkendte Folkeoplysende foreninger kan søge om tilskud til leder- og instruktøruddannelse.

Tilskuddet giver foreninger mulighed for at få refunderet udgifter, de har haft i forbindelse med kursusvirksomhed.

Der kan søges tilskud til to forskellige typer kurser:

Eksterne kurser, der ikke er organiseret af foreningen selv

  • 75% af kursusudgiften, dog max 1.500 kroner per kursus per person.
  • Der ydes kun tilskud til kursusudgift.
  • Der ydes ikke tilskud til transport.

Interne kurser, der er arrangeret af foreningen, og som kun er for foreningens ledere og trænere

  • 75 % af kursusudgiften, max 500 kroner per kursus per person.
  • Kurset skal afholdes i egne lokaler med en ekstern instruktør.
  • Interne kurser skal forhåndsgodkendes af afdelingen for Sundhed, Fritid og Landdistrikt.

Ved interne kurser skal man udover ansøgningsskemaet indsende kursusprogram og deltagerliste underskrevet af den eksterne underviser.

Søg tilskud til leder- og instruktøruddannelse (Borger.dk)

Print alle punkter

 

Del indhold