Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Prioriteringskataloget - tilskud til byggeri

Godkendte foreninger kan søge om tilskud til byggeprojekter.

Alle godkendte foreninger kan søge om tilskud til at realisere de fysiske rammer, der kan være med til at gøre foreningsarbejdet endnu bedre. Der kan være tale om alt fra mindre ombygninger af eksisterende lokaler til store projekter med mange interessenter. 

I Prioriteringskataloget er der afsat en særskilt pulje til energitiltag, hvor foreningerne kan søge om tilskud på op til 90 % af udgifterne.

Godkendte foreninger kan søge om tilskud til byggeprojekter.

Det er vigtigt, at der indledes dialog med forvaltningen i god tid, før der indgås endelige aftaler om byggeprojektet. Der gives ikke tilskud til allerede igangsatte projekter. 

Tilskuddets størrelse beror på en konkret vurdering.

Print alle punkter

Del indhold