Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Materielpuljen

Godkendte foreninger kan søge om tilskud til anskaffelse af materiel.

Tilskuddets størrelse beror på en konkret vurdering. Der ydes dog maksimalt et tilskud på 50% af den samlede udgift.

Betingelser for tilskud

  • Der kan gives støtte til særligt materiel, der knytter sig til foreningens aktiviteter.
  • Det er en forudsætning, at materialeudgiften er af en størrelsesorden, som ikke er overkommelig for den enkelte forening.
  • Det forudsættes som hovedregel, at foreningen selv er med til at finansiere indkøbet.
  • Der skal indhentes tilbud på materialerne.

Der gives ikke tilskud til

  • Materialer, der allerede er anskaffet.
  • Kontorudstyr - herunder computere, projektorer og lignende.
  • Almindeligt materiel til den enkelte udøver som for eksempel bolde, boksehandsker, musikinstrumenter med videre.
Print alle punkter

Del indhold