Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Fysiske rammer - lokaler

Godkendte foreninger har mulighed for at låne eller leje lokaler til at drive forening.

Lokaler til foreninger

Som godkendt forening får I, mod betaling af et gebyr, stillet lokaler til rådighed, hvis kommunen råder over passende lokaler. 

I må dog forvente at dele lokale med en eller flere andre foreninger.
Hvis ikke kommunen råder over passende offentlige lokaler, kan der gives tilskud til lokaler, som foreningen selv ejer eller lejer.

Du kan læse om lån og leje af følgende:

 

Del indhold