Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Godkendelse som tilskudsberettiget forening

Fritidspolitiske retningslinjer for foreninger

Der er foreningsfrihed i Danmark. Alle har således ret til at stifte en forening.

Foreninger, der lever op til en række formelle krav i Folkeoplysningsloven, har mulighed for at blive godkendt som tilskudsberettigede af Folkeoplysningsudvalget i Aalborg Kommune.

Det er primært foreninger, der laver aktiviteter for børn og unge under 25 år, som kan få glæde af at være en godkendt forening.

Alle foreninger, der er godkendt af Folkeoplysningsudvalget, kan få adgang til puljemidler, faste tilskud og lokalemuligheder.

For at blive godkendt skal en forening overholde en række formelle krav. Den skal blandt andet fungere på et demokratisk grundlag og have folkeoplysende aktiviteter.

Kontakt venligst Fritidsafdelingen for vejledning, inden du søger om godkendelse af en forening.

Tilskud til frivilligt socialt arbejde kan være et alternativ til godkendelse som forening

Foreninger eller grupper, der laver frivilligt socialt arbejde, forstået som en indsats overfor en gruppe, der ikke som udgangspunkt er medlemmer af foreningen, har en anden mulighed for at modtage tilskud fra kommunen. Gennem servicelovens §18 gives der tilskud til frivilligt socialt arbejde.

Læs mere om tilskud til frivilligt socialt arbejde

For at kunne blive godkendt som forening, SKAL vedtægterne beskrive følgende

 • Foreningens formål
 • Valg til bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer
 • Regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor
 • Foreningens hjemsted
 • Betingelser for medlemskab
 • Tegningsret for foreningen (hvem der kan skrive under på foreningens vegne)
 • Procedure for vedtægtsændringer
 • Anvendelse af foreningens eventuelle midler ved ophør

Betingelser for godkendelse

 • Formålet med foreningen skal være af folkeoplysende karakter
 • Foreningen skal være demokratisk opbygget
 • Eventuelle midler ved foreningens ophør, skal anvendes til almennyttige formål
 • Foreningen skal som udgangspunkt være åben for alle
 • Idrætsforeninger skal indføre og håndhæve regler om dopingkontrol
 • Alle foreninger skal oprette et CVR-nummer og en NemKonto - se vejledning nedenfor

Hvis du ønsker at få en forening godkendt

Hvis du ønsker at få godkendt din forening, skal du oprette din forening som bruger Fritidsområdets hjemmeside.

Links

Se eksempel på standardvedtægter her (pdf)

Vejledning: Oprettelse af CVR-nummer og NEM-konto - obligatorisk for alle foreninger (pdf)

OBS

Kommunen kan altid forlange indsendt en redegørelse for foreningens aktiviteter.
Alle foreninger skal årligt indberette følgende oplysninger til afdelingen for Sundhed, Fritid og Landdistrikt:

 • Løbende meddelelser om bestyrelsens sammensætning, med alle relevante kontaktinformationer
 • Foreningens årsregnskab
Del indhold