Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Særligt tilrettelagt undervisning (handicapundervisning)

Fritidspolitiske retningslinjer for aftenskoler

Udgangspunktet er, at deltagerne deltager på almindelige hold. Det betyder, at deltagere kun er berettigede til at gå på mindre og særligt tilrettelagte hold, hvis de ikke kan deltage på et almindeligt hold på grund af et handicap i forbindelse med det konkrete undervisningsemne.

Betingelser for at deltage på et særligt tilrettelagt hold (handicaphold)

Deltageren skal skriftligt overfor aftenskolen have erklæret sit handicap i forhold til undervisningsemnet.

Del indhold