Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Ansøgningsskemaer for aftenskoler

Ansøgningsskemaerne sendes til Sundheds- og Kulturforvaltningen

Ansøgning om godkendelse som aftenskole (pdf)

Ansøgningsskema, som aftenskoler skal bruge til at søge om godkendelse som aftenskole i henhold til Folkeoplysningsloven.

Timelønsopgørelse for lærere under folkeoplysningsloven (pdf)

Skema, som aftenskoler skal bruge til at indberette timeopgørelser for lærere under folkeoplysningsloven.

Foredrag - Afregning af foredrag under folkeoplysningsloven (pdf)

Ansøgningsskema, som aftenskoler skal bruge til at afregne foredrag under folkeoplysningsloven.

Del indhold