Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Udvikling og projekter Bæredygtig kommune Funktionsbeskrivelse for klimachef

Funktionsbeskrivelse for klimachef

Aalborg Kommune har erhverv, karriere, familieliv, livsstil og kultur for alle. Se nogle af de utallige fascinerende kontraster, som vores kommune byder på.

Læs funktionsbeskrivelsen og bliv klogere på, hvad jobbet som klimachef indebærer, og hvilke forventninger vi har til dig. 

Afdeling

Klimaafdelingen

Reference til

Direktør Charlotte Heldorf Rønn

Formål med stillingen

Du skal være en af hovedarkitekterne og drivkræfterne bag Aalborg Kommunes vej ind i en bæredygtig og CO2-neutral fremtid. Du skal udvikle nye tilgange og initiativer, imens du sikrer implementering af de allerede igangsatte indsatser på tværs af forvaltninger og ud i partnerskaber med borgere, civilsamfund og erhvervsliv, så klimaplanen realiseres.

Ansvarsområde

Klimaafdelingen 

Arbejdsopgaver

Hovedopgaver:

Udvikle, igangsætte og drive de initiativer, der skal til for at realisere klimaplanen, verdensmålsstrategien, ny genbrugspladsstruktur, affaldsplan, partnerskabsaftaler med mere. Dette gælder både internt i kommunen og i forhold til omstillingen af det lokale samfund gennem involvering og samskabelse.

Lede den nyetablerede klimaafdeling og sikre en fælles retning, kultur og understøttende strukturer. Afdelingen består af fire teams: Center for Grøn Omstilling, Klimapartnerskaber, Kollektiv Trafik og Affaldsplanlægning.

Budgetansvar

Ansvar for afdelingens samlede budgetområde inklusiv projekter.

Personaleansvar

Du er leder for de fire teamledere i afdelingen.

Samarbejdsrelationer

Dine interne nøglesamarbejdspartnere er direktøren for Klima og Miljø, afdelingscheferne, teamlederne i afdelingen, rådmanden, direktørerne og cheferne i kommunens andre forvaltninger. Dine eksterne interessenter er borgere, erhvervsliv og det omgivende civilsamfund.

Faglige kvalifikationer

Rollen som klimachef kræver en faglig viden om og en vision for bæredygtighed, klima og grøn omstilling. Dette skal være med til at give den nødvendige troværdighed i rollen som hele kommunens klimachef.

Du skal være udviklingsorienteret og være i stand til at skabe innovative tilgange og tiltag, der kan drive klimadagsordenen fremad. Samtidigt skal du formå at holde gang i og sikre ejerskab til eksisterende initiativer. Derudover skal du kunne sikre en tydelig styring og dokumentation af ovenstående initiativer til byrådet, direktørgruppen og Klima- og Miljøudvalget.

Endelig skal du kunne kommunikere din vision og passion for klimadagsordenen på en måde, der skaber begejstring, motivation og handlelyst hos både kommunens ansatte såvel som borgere, civilsamfund og erhvervsliv.

Ledelsesmæssige kompetencer og kvalifikationer

Stærk strategisk leder og kommunikator

Du har stærke strategiske ledelseskompetencer og kan indgå i et tæt samarbejde med direktøren om udviklingen af klimastrategier og -indsatser, der realiserer klimaplanens mål. Du kan udfordre og sparre med direktøren om strategiske overvejelser i forhold til klima og bæredygtighed, og du kan kommunikere tydeligt og inspirerende om klimadagsordenen. Endelig skal du kunne sætte en klar retning og prioritere kommunens klimaindsats: Hvad er vores take på klimaindsatsen? Hvad vil vi, og hvad vil vi ikke – og hvorfor? Dette er centrale spørgsmål, som man løbende skal forholde sig til og kommunikere i jobbet som klimachef.

Visionær med innovativ tilgang

Du skal have en tydelig vision for klimadagsordenen og kunne drive og igangsætte de initiativer, der skal til for, at vi kan finde reducere udledning af CO2 og realisere vores klimaplan. Dette kræver evnerne til at kunne udvikle og lede innovative projekter og sikre en mobilisering af ressourcer og samarbejdspartnere i realiseringen. Det er dog vigtigt, at du formår at drive allerede igangsatte initiativer samtidigt. Du skal også kunne sikre en tydelig styring og dokumentation af ovenstående initiativer til byrådet, direktørgruppen og Klima- og Miljøudvalget.

Organisations- og kulturopbygger

Som klimachef får du en central rolle i at opbygge en ny afdeling med en fælles kultur, en fælles retning og et stærkt samarbejde. Dette kræver, at der skabes nogle tydelige rammer og udvikles en fælles kultur gennem understøttende strukturer og en effektiv ledergruppe i den nyetablerede klimaafdeling.

Ledelse på tværs af kommunen

Rollen som hele kommunens klimachef kræver, at du kan lede projekter og programmer på tværs af kommunen. Klimaplanens mål skal nemlig også indfris i andre forvaltninger, hvor du hverken har ledelsesret eller budget. At lykkes med dette kalder på evnen til at inspirere og motivere, imens du udfordrer og skubber på for klimadagsordenen. Dette skal gøres på en måde, hvor konkrete klimahandlinger bliver meningsfulde og håndterbare, så andre bliver villige til at investere i realiseringen af klimaplanens mål. Det er ikke de andres kerneopgave, men klimachefen kan kun lykkes gennem andre.

Ledelse ud i civilsamfundet

Klimachefen har også en central rolle i samspillet med borgere, civilsamfund og erhvervsliv, der blandt andet handler om at få borgere og virksomheder til at tænke bæredygtighed og klima ind i deres dagligdag. Derfor bliver evnen til at etablere partnerskaber og mobilisere borgere, civilsamfund og erhvervsliv i klimahandlinger en central del af jobbet, hvis det skal lykkedes at få interessenter uden for kommunens umiddelbare kontrol til at arbejde for en grønnere fremtid.

Personlige kompetencer

Som person er du en udviklingsorienteret type, der ser innovationsmuligheder omkring dig. Du er modig og risikovillig. Og så evner du at igangsætte nye initiativer sammen med andre, imens du sikrer, at de motiveres og tager ejerskab over opgaverne, så du ikke selv skal afslutte alt, du sætter i gang. Rollen kræver passion og dedikation til klimadagsordenen – uden det bliver ”for meget”. Derfor er det også vigtigt, at du kan møde andre med nysgerrighed og ydmyghed. Dertil kræver det, at du er mester i kompromisernes kunst, hvis du skal lykkes i rollen som klimachef. Derudover kalder rollen på, at du er en relationshaj og netværkssmed, der kan lykkes gennem andre ved at begejstre og inspirere til handlinger, der understøtter realiseringen af klimaplanen.

Slutteligt kræver jobbet selvsagt, at du har struktur og overblik til styringen af de mange projekter, initiativer, funktioner, partnerskaber med mere.

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang