Skip til hoved indholdet
  Hjem Om kommunen Tilsyn og kvalitetsstandarder Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard for Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Kvalitetsstandard for Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

 • Titel: Kvalitetsstandard for Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse
 • Vedtaget: Juni 2020
 • Opdateret: Juni 2020

Aalborg Kommune har vedtaget en Kvalitetsstandard for Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU). Det fremgår af kvalitetsstandarden at der som udgangspunkt kun kan visiteres til STU-tilbud, der kan leve op til den overordnede målsætning om, at den unge skal være afklaret ved udgangen af det 3. år i STU-forløbet. Det gælder både Aalborg Kommunens egne tilbud såvel som eksterne tilbud.

Udgangspunktet er endvidere, at uddannelsesplanen sammensættes af uddannelseselementer inden for en distance, hvor den unge kan transporteres til og fra dagligt.

Valg af uddannelsestilbud skal understøtte det overordnede formål med uddannelsesplanen. Ud fra et princip om økonomisk forsvarlig forvaltning skal der tages udgangspunkt i de billigste løsninger, som understøtter det overordnede formål med uddannelsesplanen. Det betyder, at STU-visitationsudvalget ved visitation til konkrete uddannelsestilbud foretager en individuel konkret vurdering af om, uddannelsestilbuddet, den unges problemstiller og udgiften forbundet med forløbet samlet set er det optimale tilbud til den unge.

Ved valg af uddannelsessted lægges der vægt på at STU er et uddannelsestilbud. Er der behov for en bodel skal det søges efter serviceloven. Bodelen kan kun bevilges, hvis den unge findes i målgruppen herfor.

Nedenstående liste er udfærdiget ud fra ovenstående principper sammenholdt med udslusningseffekten, og sætter retning for, efter hvilken prioritering der skal ske indstilling til Visitationsudvalget. En positiv udslusningseffekt skal i denne sammenhæng forstås således, at den unge efter endt STU overgår til uddannelse, beskæftigelse eller førtidspension med job med løntilskud eller anden aktivitet.

Således skal der mindst indstilles til et tilbud efter nedenstående retningslinjer.

Begrundelse for placering i de enkelte kategorier i begge rækker:

Kategori 1

 • at der er mulighed for at optræne og tilegne sig konkrete faglige kompetencer
 • at der gives en indsats med henblik på udvikling af personlige og sociale kompetencer
 • at der anvendes eksterne praktikker i det omfang det er muligt
 • at der udbydes FVU
 • at der trænes ADL igennem de aktive indsatser
 • at der sker afklaring af uddannelse- eller arbejdsevnen og fremtidig forsørgelse senest ved udløbet af STU-forløbet
 • at tilbuddet rummer en mangfoldig gruppe af unge
 • pris
 • positiv udslusningseffekt 


Kategori 2

Ud over at opfylde kriterierne i kategori 1 lægges der vægt på:

 • at tilbuddet retter sig mod en mindre gruppe af unge, hvis støttebehov ikke kan tilgodeses i kategori 1


Kategori 3

Ud over at opfylde kriterierne i kategori 1 og 2 lægges der vægt på:

 • at tilbuddet kan være et skridt på vejen mod en mere uddannelses- eller beskæftigelsesrettet indsats i kategori 1 og 
 • at tilbuddet retter sig mod en mindre gruppe af unge, hvis støttebehov ikke kan tilgodeses i kategori 1 og 2

Kontakt

Job- og Uddannelsessekretariatet

Sønderbro 12 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 37 00

Telefontider

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje