Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Fyrtårn 1: Open Data Lab

Der ligger store muligheder i at dele data mellem det private og offentlige, for herigennem at skabe endnu mere innovative forretningsideer, projekter og initiativer, til gavn for hele kommunen.

Forvandler data til råvarer

Fyrtårnet arbejder på at gøre data til en råvare for erhvervsliv, iværksættere og offentlige arbejdspladser. Indsatsen har til formål at udvikle nye metoder til bedre anvendelse af og åbenhed om de store mængder data, som hvert år produceres.

Enorme mænger data

Offentlige og private virksomheder producerer hvert år enorme mængder af data, og disse data udgør en vigtig vidensressource, som Aalborg Kommune nu ønsker at bruge mere effektivt. Ved at gøre data tilgængeligt kan det tænkes ind i nye anvendelser og dermed blive anvendt som ressource for fx virksomheder, uddannelsesinstitutioner og iværksættere. 

Nye muligheder for bæredygtighed

Ved at gøre data om eksempelvis energi, trafik, sundhed, undervisning og befolkning åbent, bliver det nemmere for iværksættere, virksomheder, forskning og borgere at udnytte hinandens viden til at skabe nye it-løsninger, apps, ny viden og nye produkter.  Det er Aalborg Kommunens ambition, at arbejde SMART med åbne data og skabe bæredygtig vækst, udvikle miljø- og energirigtige løsninger og udnytte ressourcer optimalt.

Besøg Open Data Labs hjemmeside og læs mere

Se også

Grønne agenter

Digital infrastruktur

Industriel symbiose

Horizon2020

SMARTE bygninger

Del indhold

Projektleder

Kim Houlberg

kh@aalborg.dk