Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Statistisk årbog og nøgletal

Web Årbogen hjælper dig med at fået let og hurtigt overblik over udviklingen i Aalborg Kommune. 6-by nøgletal for Danmarks 6 største byer kan bruges til at vurdere forskelle og ligheder.

Web Årbogen

Årbogen indeholder en række oplysninger om Aalborg Kommune, samlet i 13 statistiske temaer. I et af disse sammenlignes Aalborg Kommune desuden i nøgletalsform med de 5 øvrige store kommuner i Danmark.

Print tabeller

Det er muligt at printe alle de statistiske temaer eller enkelte tabeller. Hvis du har brug for at arbejde videre med tallene, kan disse let åbnes og gemmes i EXCEL direkte fra den nye webbaserede udgave af Årbogen.

Statistisk årbog 2021

6-by Nøgletal

Hvert andet år udgiver de 6 store kommuner: Århus, Odense, Aalborg, Esbjerg, Randers og København - en nøgletalsrapport. Rapporten sammenligner kommunernes udgifter til de store serviceområder: Børnepasning, folkeskoler, ældreområdet samt en række øvrige områder. Udgifterne opgøres så vidt muligt pr. bruger eller pr. borger for at sikre sammenlignelighed.

Rapportens formål

Formålet med rapporten er at give læseren mulighed for at vurdere forskelle og ligheder mellem kommunernes udgifter og serviceniveau. Rapporten siger derfor noget om kommunernes overordnede prioriteringer mellem de forskelle serviceområder. Nøgletalsrapporten giver ingen uddybende forklaringer på forskellene, men kan bruges til at udpege serviceområder, hvor der kan være behov for en mere minutiøs analyse.

Kommunerne organiserer ikke opgavevaretagelsen ens, ligesom der også er forskelle i praksis for kontering og budgettering. Selvom der i rapporten, så vidt muligt, er taget hensyn til disse forskelle, kan det give forskydninger i opgørelsen af udgifter på de forskellige serviceområder.

6-by nøgletalsrapport 2021

Del indhold

Aalborg i tal

"Aalborg i tal" er en oversigt over nogle væsentlige statistiske oplysninger om Aalborg Kommune.

Få tilsendt "Aalborg i Tal" ved at sende os en besked via denne kontaktformular