Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Boliger

Områdestatistikken om boliger udgives af Økonomikontoret i Borgmesterens Forvaltning en gang om året.

Grundlaget er Aalborg Kommunes befolkningsstatistikregistre, som bygger på oplysninger fra det centrale personregister (CPR) og Aalborg Kommunens boligregister (BBR) - LOISstatistik.BBR.kom_Boliger_pkt.

Statistik om boliger præsenterer data  fordelt på delområder af kommunen dvs. på  kommuneplanområder, planområder, socialdistrikter, ældreområder, Byer og Bydele, Dagplejedistrikter, sogn, skoledistrikter, postnumre og planzoner.

Områdeafgrænsningen for de forskellige administrative inddelinger i Aalborg Kommunen kan ses på administrative inddelinger vist på kort.

Se statistik over boliger 2020

Del indhold

Aalborg i tal

"Aalborg i tal" er en 

oversigt over oplysninger

om Aalborg Kommune i tabeller og figurer.

 

Aalborg i tal 2019 (e-pages)

Aalborg in figures 2019 (e-pages i engelsk udgave)