Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Befolkningsprognose 2022

Befolkningsprognosen 2022 for perioden fra 1. januar 2023 til 1. januar 2033.

Befolkningsprognoser er et vigtigt element i den kommunale planlægning og forvaltning. Prognosen skaber et overblik over udvikling og alderssammensætning i befolkningen. Prognosen danner dermed et grundlag for at kunne planlægge byudviklingen og vurdere kapacitetsbehovet for blandt andet daginstitutioner, skoler, fritidsordninger og plejehjem, ligesom befolkningsprognosen også kan anvendes til kommunens budgetlægning.

Til brug for den fremtidige planlægning har Aalborg Kommune valgt at udarbejde en befolkningsprognose, der viser den forventede befolkningsudvikling i perioden primo 2021 til primo 2033. Prognosen er beregnet ved brug af prognosemodellen Cowi-Demografix og tager udgangspunkt i befolkningsudviklingen fra de historiske år.

Se analyse af Aalborg Kommunes befolkningsudvikling 2022-2033 (pdf)

Se befolkningsprognose 2022-2033

 

Del indhold