Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Befolkningsprognose 2021

Befolkningsprognosen 2021 for perioden fra den 1. januar 2021 til den 1. januar 2032.

Befolkningsprognoser er et vigtigt element i den kommunale planlægning og forvaltning. Prognosen skaber et overblik over udvikling og alderssammensætning i befolkningen. Prognosen danner dermed et grundlag for at kunne planlægge byudviklingen og vurdere kapacitetsbehovet for blandt andet daginstitutioner, skoler, fritidsordninger og plejehjem, ligesom befolkningsprognosen også kan anvendes til kommunens budgetlægning.

Til brug for den fremtidige planlægning har Aalborg Kommune valgt at udarbejde en befolkningsprognose, der viser den forventede befolkningsudvikling i perioden primo 2020 til primo 2032. Prognosen er beregnet ved brug af prognosemodellen Demografix og tager udgangspunkt i befolkningstal fra de historiske år.

Covid-19 og Befolkningsprognosen 2021

Det er vigtigt at understrege, at en befolkningsprognose ikke er en nøjagtig forudsigelse om fremtiden, men en fremskrivning af indbyggertallet, ud fra en forventning til at de opstillede forudsætninger holder i hele prognoseperioden.


Prognosen er udarbejdet i foråret 2019, hvor COVID-19-epidemien for alvor ramte Danmark og store dele af landet var lukket ned. Verden har forandret sig markant i den seneste tid og spørgsmålet er i hvilken grad – og over hvor lang tid – de demografiske mønstre, befolkningsudviklingen og boligmarkedet vil blive påvirket af den nye virkelighed.
På tidspunktet for prognosens udarbejdelse var det ikke muligt meningsfyldt at sætte en størrelsesorden på forandringer, dels fordi de effekterne ligeså meget følger af krisens effekt på økonomien, dels som af selve nedlukningen samfundet og land grænserne. Nærværende prognose er derfor lavet ud fra gængse forudsætningsvalg, og er med andre ord en 'almindelig' prognose. Udviklingen følges tæt og forventningerne løbende justeres i takt med, at Aalborg Kommune bliver klogere på krisens betydning for befolkningsudviklingen

Se Analyse af Aalborg Kommunes Befolkningsudvikling 2021-2032

Se befolkningsprognose 2021-2032

Del indhold