Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Befolkningsprognose 2020

Befolkningsprognose 2020 for perioden fra den 1. januar 2020 til den 1. januar 2031

Befolkningsprognoser er et vigtigt element i den kommunale planlægning og forvaltning. Prognosen skaber et overblik over udvikling og alderssammensætning i befolkningen. Prognosen danner dermed et grundlag for at kunne planlægge byudviklingen og vurdere kapacitetsbehovet for blandt andet daginstitutioner, skoler, fritidsordninger og plejehjem, ligesom befolkningsprognosen også kan anvendes til kommunens budgetlægning.

Til brug for den fremtidige planlægning har Aalborg Kommune valgt at udarbejde en befolkningsprognose, der viser den forventede befolkningsudvikling i perioden primo 2019 til primo 2031. Prognosen er beregnet ved brug af prognosemodellen Demografix og tager udgangspunkt i befolkningstal fra de historiske år (2004-2018).

Det er vigtigt at understrege, at en befolkningsprognose ikke er en nøjagtig forudsigelse om fremtiden, men en fremskrivning af indbyggertallet, ud fra en forventning til at de opstillede forudsætninger holder i hele prognoseperioden.

Se Analyse af Aalborg Kommunes Befolkningsudvikling 2020-2031


Se befolkningsprognose 2020

Del indhold