Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Befolkningsprognose 2018

Befolkningsprognose 2018 for perioden fra den 1. januar 2018 til den 1. januar 2029

Befolkningsprognoser er behæftet med en vis usikkerhed, idet prognosens forudsætninger om fødselshyppighed, dødelighed, boligmassen flygtninge, ind‐ og udvandring kan ændre sig i løbet af perioden. Befolkningsprognosen er ikke et faktuelt papir om den fremtidige befolkningsudvikling, men den giver et kvalificeret bud på, hvorledes befolkningen vil udvikle sig, baseret på de forudsætninger, som prognosen bygger på, er gældende i hele perioden for prognosen.

Usikkerheden vil øges, jo længere prognoseåret ligger fra basisåret. Den største statistiske usikkerhed er knyttet til aldersgrupperne med små folketal, da en mindre population lettere påvirkes i forhold til de oprindelige forudsætninger.

Se Analyse af Aalborg Kommunes Befolkningsudvikling 2018-2029


Se befolkningsprognose 2018

Del indhold