Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Befolkning

En gang om året udgiver vi statistikker om befolkningen på grundlag af oplysninger fra Sundhedsstyrelsen.

Folketal

Folketal er opgjort i overensstemmelse med tilsvarende oplysninger i Danmarks Statistiks publikationer.

Folketal 2018

Folketal 2017

Folketal 2016

Folketal 2015

Folketal 2014

Folketal 2013

Befolkningens tilvækst

Befolkningens tilvækst 2016

Befolkningens tilvækst 2015

Invandrere og efterkommere i Aalborg Kommune

De oplysninger som indgår i statistikken over indvandrere og efterkommere er hentet fra  Det Centrale Personregister (CPR). Inddelingen i indvandrere og efterkommere er lavet på grundlag af de oplysninger om forældre/børnrelationer, statsborgerskab og fødested, som findes i CPR.

Statistik - Indvandrere og deres efterkommere 2008

Befolkningsprognose

Prognosen er baseret på de seneste års tendenser i fertilitet, dødelighed, flytninger og en række antagelser og forudsætninger om forskellige forhold i fremtiden i Aalborg Kommune. Forudsætninger og antagelser kan ændrer sig og derfor udarbejdes der hvert år revideret befolkningsprognose. Vi præsenterer det bedst mulige skøn om den fremtidige udvikling i befolkningens størrelse og alderssammensætning.

Fremskrivningens resultater bør fortolkes med varsomhed, desto længere ud i fremtiden man ser.

I denne publikation vises befolkningsprognosens hovedresultater for hele kommunen samt prognosen på planområder, kommuneplanområder, ældreområder, skoledistrikter og bydele.

Befolkningsprognose

Analyse af Aalborg Kommunes Befolkningsudvikling 2015 - 2026

 

 

Del indhold

Aalborg i tal

"Aalborg i tal" er en 

oversigt over oplysninger

om Aalborg Kommune i tabeller og figurer.

 

Aalborg i tal 2018 (e-pages)

Aalborg in figures 2018 (e-pages i engelsk udgave)