Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Arbejdsstyrkestatistik og arbejdsløshed m.v.

Danmarks Statistisk opgør befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet på den sidste arbejdsdag i november 2019.

I Arbejdsstyrkestatistik opdeler befolkningen i 3 hovedgrupper:

1) Beskæftigede (erhvervsaktive befolkning er arbejdsstyrken)
2) Arbejdsløse (erhvervsaktive befolkning er arbejdsstyrken)
3) Uden for arbejdsstyrken (ikke-erhvervsaktive befolkning)

Arbejdsstyrkestatistik, beskæftigelse og pendling udgives en gang om året på grundlag af oplysninger fra Danmarks Statistik - Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik (RAS) opgøres ultimo november året før.

Resume antal arbejdspladser ultimo november 2019 (PDF-fil)

Arbejdsstyrkestatistik og arbejdspladser ultimo november 2019

Arbejdsløshed

Statistikken udarbejdes månedligt, kvartalsvist og årligt på grundlag af Det Centrale Register for Arbejdsmarkedsstatistik (CRAM).

Arbejdsløshedsstatistik

Det er muligt at printe alle statistiske temaer eller enkelte tabeller. Hvis du har brug for at arbejde videre med tallene, kan disse let åbnes og gemmes i EXCEL direkte fra den webbaserede udgave af statistikkerne.

Del indhold

Aalborg i tal

"Aalborg i tal" er en 

oversigt over oplysninger

om Aalborg Kommune i tabeller og figurer.

Aalborg i tal 2021 (pdf)

Aalborg in figures 2021 (pdf på engelsk)