Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Arbejdsstyrkestatistik og arbejdsløshed m.v.

Danmarks Statistisk opgør befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet på den sidste arbejdsdag i november.

I Arbejdsstyrkestatistik opdeles befolkningen i 3 hovedgrupper:

1) Beskæftigede (erhvervsaktive befolkning er arbejdsstyrken)
2) Arbejdsløse (erhvervsaktive befolkning er arbejdsstyrken)
3) Uden for arbejdsstyrken (ikke-erhvervsaktive befolkning)

Arbejdsstyrkestatistik, beskæftigelse og pendling udgives en gang om året på grundlag af oplysninger fra Danmarks Statistik - Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik (RAS) opgøres ultimo november året før.

Arbejdsmarkedsstatus og beskæftigelse ultimo november 2020

Registreret ledighed

Ledighedsstatistikken offentliggøres månedligt, kvartalsvist og årligt i Statistikbanken

Arbejdsløshedsstatistik  

Det er muligt at printe alle statistiske temaer eller enkelte tabeller. Hvis du har brug for at arbejde videre med tallene, kan disse let åbnes og gemmes i EXCEL direkte fra den webbaserede udgave af statistikkerne.

Del indhold

Aalborg i tal

"Aalborg i tal" er en oversigt over nogle væsentlige statistiske oplysninger om Aalborg Kommune.

Få tilsendt "Aalborg i Tal" ved at sende os en besked via denne kontaktformular