Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Samarbejde og forskning Tryghed i eget hjem

Tryghed i eget hjem

Aalborg Kommune har sammen med Aarhus og Københavns kommuner undersøgt hjemmeboende ældres tryghedsbehov samt afprøvet en række tryghedsskabende løsninger. Erfaringerne fra projektet er samlet i et nyt løsningskatalog med 22 løsninger og ideer af både teknologisk, organisatorisk og informationsrettet karakter.


Forord

En lille magnet på køleskabet, daglige tryghedsopkald, faldforebyggelse, faldsensorer eller systematisk gennemgang af ældres nødkaldsbrug. Følelsen af tryghed er individuel, og selv ældre, der fysisk og kognitivt er samme sted i livet, har forskellige tryghedsbehov.

Over en bred kam anvender kommunerne i dag samme standardløsning ved tryghedsudfordringer; nemlig nødkaldet. Nødkaldet er imidlertid en generisk løsning og såfremt trygheden blandt ældre, der bor i eget hjem, skal understøttes og øges, er der brug for nye og innovative løsninger samt et mere nuanceret og individuelt tryghedsmatch. Ligeledes er der brug for, at de pårørende gives bedre mulighed for at støtte deres nære, på den måde de ønsker.

På baggrund af kvantitativt data, interviews med både ældre, pårørende og medarbejdere samt innovative workshops med relevante interessenter i alle tre kommuner, er der i projektet afprøvet en bred vifte af løsninger.

Erfaringerne er sammenfattet i materialer, som alle landets kommuner kan anvende som et springbræt til øget fokus på tryghed blandt hjemmeboende ældre. Materialerne beskrives herunder og kan rekvireres ved henvendelse til Ældre og Sundhed. (Se kontakinfo nedenfor).


Løsningskatalog

I løsningskataloget videreformidles erfaringer fra projektets afdækning og afprøvninger. Heri findes en gennemgang af samtlige løsninger og ideer, ligesom der henvises til, hvor yderligere materiale kan findes. Alle afprøvede løsninger indeholder en beskrivelse af løsningen, information om afprøvningen, fordele og opmærksomhedspunkter ved løsningen samt overvejelser i forhold til implementering og potentiale.


Animationsfilm om faldforebyggelse

Ældre der falder, slår det ofte hen og får ikke talt med pårørende eller fagpersoner om en begyndende fysisk usikkerhed. Mange fald kan imidlertid forebygges og undgås. Filmen har til hensigt at nedbryde tabuer forbundet med fald og fysisk usikkerhed og giver desuden fem gode råd i forhold til boligindretning, kost og motion.


Behovsafdækning

Behovsafdækningen er er udarbejdet på baggrund af data og interviews og giver et godt indblik i, hvordan nødkaldet anvendes i dag samt hvilke forhold der er væsentlige, hvis trygheden blandt hjemmeboende ældre, skal øges. I materialet præsenteres en ny model for tryghed (tryghedshjulet) samt otte arketyper/personbeskrivelser.


Tryghedsværktøj

Tryghedsværktøjet er udarbejdet på baggrund af behovsafdækningen og er afprøvet som løsning i projektet. Værktøjet består af tre dele

  1. Tryghedshjulet med tryghedsparametre. Hvert parameter gennemgås for bedre forståelse af, hvad der fremmer og forhindrer tryghed for ældre i eget hjem.
  2. Arketyper med illustration af forskelligheder blandt ældre i eget hjem. Arketyperne er gode eksempler på forskellige typer af ældre, som hver især har forskellige oplevelser og behov ift. tryghed.
  3. Et dialogkort med tryghedshjul og hjælpespørgsmål. Kortet er et værktøj til dialog med den ældre om tryghedsbehov og muligheder for støtte. Kortet kan anvendes alene eller sammen med de øvrige dele af tryghedsværktøjet

Slutevaluering

I slutevalueringen er projektets afprøvninger evalueret af ekstern evaluator. Resultaterne fra slutevalueringen er medtaget i løsningskataloget.


Baggrund

Projekt Tryghed i eget hjem er et tværkommunalt samarbejde mellem Aalborg, Aarhus og Københavns Kommuner i perioden januar 2021 til juni 2022. Projektet er støttet af Sundheds- og Socialstyrelsens pulje ”Til styrkelse af omsorg og nærvær i ældreplejen”.

Se resultater, ideér og erfaringer fra øvrige projekter i puljen på Sundhedsstyrelsen platform

Kontakt

Ældre og Sundhed

Storemosevej 19 9310 Vodskov

Ring til os

99 31 38 01

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje