Skip til hoved indholdet
  Hjem Om kommunen Samarbejde og forskning Sundhedsforskning

Sundhedsforskning

Aalborg Kommune samarbejder aktivt med forskere om at bidrage til ny viden på forebyggelses- og sundhedsområdet.

Anvendt kommunal sundhedsforskning

Kommunen bestræber sig på at levere indsatser til borgerne, der bygger på den bedste viden. Det er dog ikke altid, der eksisterer den viden, der er brug for. Aalborg Kommune samarbejder derfor aktivt med forskere for at bidrage til, at der skabes ny viden, der kan bruges til at sikre den bedst mulige indsats på forebyggelses- og sundhedsområdet.

Samtidig er forskningsbaseret viden ofte svært tilgængelig for kommunen, fordi der ikke findes et samlet sted, hvorfra den nyeste, relevant viden kan tilgås. Samarbejdet skal derfor også bidrage til, at vi i kommunen sikrer, at ny viden formidles til relevante ledere og medarbejdere - til gavn for borgerne.

Byrådet har afsat 3 millioner kroner årligt til forskningssamarbejdet. 

Formålet er at bidrage til at:

 • Der skabes mere relevant og anvendelig viden.
 • Ny viden oversættes og formidles til praksis.

Forskningschef Tine Curtis leder arbejdet med at:

 • Understøtte kommunens ledere og medarbejdere i at identificere og formulere behov for ny viden på forebyggelses- og sundhedsområdet.
 • Øge forskernes interesse for og kendskab til kommunens indsatser og behov for ny viden.
 • Fungere som indgang til kommunen for forskerne, der er interesserede i at gennemføre forskning i kommunen.
 • Skabe dialog mellem kommunens praksis og forskerne om rammerne for konkrete forskningsprojekter og deres gennemførelse.
 • Medfinansiere forskning, der kan skabe relevant og anvendelig viden til kommunen
 • Formidle viden til praksis om ny viden, blandt ved afholdelse af årlige videnskonferencer for ledere og medarbejdere i hele kommunen.

 

Hvis du vil vide mere

Se sundhedsforskningsprojekter om børn og unges sundhed

Se sundhedsforskningsprojekter om voksnes sundhed og mental sundhed

Se sundhedsforskningsprojekter om ældres sundhed

Se sundhedsforskningsprojekter om tværgående metode

 • Projektet skal kunne bidrage med relevant og anvendelig viden for løsning af kommunale sundhedsopgaver.
 • Projektbeskrivelsen skal være godkendt af relevant fagleder i kommunen og af forskningschefen.
 • Der skal foreligge fuld finansieringsplan for projektet.
 • Der skal nedsættes en følgegruppe med deltagelse af relevante fagmedarbejdere og ansvarlige leder fra såvel kommunen som forskningsinstitution; forskningschefen kan ligeledes deltage.
 • Ændringer og tilpasninger af projektet undervejs i forløbet skal godkendes af følgegruppen.
  Der forventes at være et tæt samarbejde mellem forskeren og praksis i kommunen i løbet af projektperioden; eksempelvis at forskeren i en given periode fysisk tilknyttes praksis.
 • Skriftligt materiale om projektet o.lign. rettet mod borgere eller medarbejdere skal til gennemsyn hos relevant leder/kommunikationsmedarbejder i kommunen inden udsendelse.
 • Forskeren skal minimum 1 gang årligt mundtligt formidle erfaringer og foreløbige resultater fra projektet til relevante ledere og medarbejdere i kommunen; aftales i følgegruppen.
 • Forskeren skal deltage i netværksaktiviteter, kommunen afholder for forskere med medfinansiering.
 • Forskeren skal ved tilskudsperiodens afslutning beskrive væsentlige erfaringer og resultater for praksis i lettilgængelig, dansksproget folder eller lignende.

Tine Curtis

Forskningschef
25 20 19 23

Sundhed

tine.curtis@aalborg.dk

Kontakt

Sundhed og Kultur

Danmarksgade 17 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 19 55

Skriv til os

Åbningstider

CAKSA står for Center for Anvendt Kommunal Sundhedsforskning. 

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje

Translate Presse og kommunikation Tilgængelighedserklæring Databeskyttelse Job og karriere