Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Presse og kommunikation Nyheder Trafiksikre skoleveje til Børne- og Ungeuniverset på Stigsborg

Trafiksikre skoleveje til Børne- og Ungeuniverset på Stigsborg

By- og Landskabsudvalget har på mødet 5. oktober 2023 godkendt nye skoleruter til det kommende Børne- og Ungeuniverset på Stigsborg. Ruterne skal understøtte trafiksikre og trygge forhold på tværs af Nørresundby i forbindelse med, at Skansevejens Skole flytter til Børne- og Ungeuniverset (BUU) på Stigsborg.

Ambitionerne for selvtransporterende elever til BUU betyder, at der vil være flere skolebørn, som skal på tværs af større trafikårer i Nørresundby. By og Land arbejder i projektet ”Stigsborg Havnefront. Mobilitetsplan og sikker skolevej” med skoleveje i hele skoledistriktet. Et af delprojekterne, som inkluderede Nørresundby Torv (projektet ”Tinghusgade, Nørresundby Torv og Strandgade”), er fravalgt, og derfor opstod der behov for at kigge på alternativer til denne rute.

Forslagene til de alternative skoleruter er lavet med udgangspunkt i eksisterende skolevejsanalyser, vurderinger og løsningsforslag udarbejdet af mulige skolevejsruter til BUU på tværs af Nørresundby. Tiltagene – som By- og Landskabsudvalget nu har godkendt - skal skabe så trafiksikre og trygge forhold for skolebørn til BUU som muligt.

Det er nu lykkedes at finde alternative skoleruter, hvor vi ikke slækker på ambitionsniveauet for elevernes trafiksikkerhed, så familier i skoledistriktet trygt kan lade børnene transportere sig selv på cykel eller gåben. I planen peger vi på en række projektforslag, som vi nu skal arbejde videre med i forhold til at tilpasse den fysiske infrastruktur, men tilpasninger af infrastrukturen på skolevejsruterne gør det ikke alene. Foran os venter et meget vigtigt kommunikationsarbejde, da vores erfaringer fra arbejdet med skoleveje viser, at der ligger et vigtigt forankringsarbejde ved skoleledelsen og skolebestyrelsen i forhold til kommunikation og fastholdelse af hensigtsmæssig trafikantadfærd på skolevejen. Derfor er jeg også glad for, at vi, sammen med midlerne til fysiske ændringer langs skolevejen, også har prioriteret midler til det vigtige kommunikationsarbejde

Jan Nymark Rose Thaysen

Skolevejsruten udenom Nørresundby Torv 

Med udgangspunkt i at Nørresundby Torv ikke skal benyttes som primær skolerute, er der nu udarbejdet en række løsningsforslag, der skal arbejdes videre med for at realisere grundlaget for de sikre skoleveje. Som alternativet til den sikre skolevej via torvet, peges der på en alternativ rute, hvor den sikre skolevej går via Sankt Pedersgade, Østerbrogade, Engvej og Syrestien. 

Kort med projektnumre for de udvalgte skoleruteprojekter til BUU

Alle projekterne kan ses i bilaget til By- og Landskabsudvalgets møde 5. oktober 2023 pkt. 10. Nogle tiltag øger trygheden, nogle øger trafiksikkerheden og andre øger fremkommeligheden for enkelte eller flere trafikantgrupper. Nogle tiltag vil øge alle dele.

Overordnet set vil de forskellige tiltag under hvert projekt have en positiv effekt på trafiksikkerheden og trygheden. Dertil vil tiltagene synliggøre skoleruterne og dermed medvirke til, at skolebørnene og øvrige trafikanter vælger den sikreste rute på tværs af de store trafikårer.

Kontakt

By og Land

Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby

Ring til os

99 31 20 00

Skriv til os

Åbningstider

Telefontider

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang