Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Presse og kommunikation Nyheder Store infrastrukturprojekter på vej i det østlige Aalborg

Store infrastrukturprojekter på vej i det østlige Aalborg

Aalborg Kommune udvikler sig med hastige skridt. Det ser vi blandt andet tydeligt i den østlige del af Aalborg, som i årene fremover fortsætter med at være et meget stærkt vækstlokomotiv til gavn for ikke bare Aalborg, men hele Region Nordjylland. Som en naturlig del af den samlede udvikling bliver der i perioden 2023-2025 gennemført en række omfattende infrastrukturprojekter, som vil påvirke hverdagen for de mange mennesker, der bevæger sig igennem området hver eneste dag.

Den østlige del af Aalborg – området omkring Nyt Aalborg Universitetshospital (NAU) – er en del af Vækstaksen, der strækker sig fra lufthavnen i nordvest til Port of Aalborg i sydøst. I Vækstaksen koncentreres offentlige og private investeringer, så synergier opstår og byen styrkes, sammen med alle de regionale funktioner, der gør byen til Norddanmarks dynamo. 

Dermed spiller koncentrationen, omdannelse og fortætningen langs aksen en vigtig rolle i forhold til, hvordan vi i Aalborg Kommune arbejder med at udvikle byen. Aksen er udgangspunktet for mange af de store beslutninger om udvikling, som kommende generationer af nordjyder vil opleve effekterne af. Det er en udvikling med fokus på blandt andet bæredygtighed, mobilitet, fortætning, arbejdspladser, uddannelse, boliger, kulturtilbud, oplevelser, spændende byrum og ekstraordinær arkitektur.

Der er gennem årene foretaget store private og offentlige investeringer, der hver for sig og samlet bidrager til en positiv udvikling af Aalborg. Eternitten, Karolinelund, Plusbus, Godsbanearealet, udvidelsen af AAU og Stigsborg er blot eksempler på nogle af de mange konkrete og meget synlige investeringer i Vækstaksen.

Vi er godt i gang

For mange aalborgensere er udviklingen i det østlige Aalborg i høj grad forbundet med NAU, som efter planen står færdig i midten af 2026. NAU er selvfølgelig en særdeles vigtig del af fortællingen om udviklingen i området, men det er ikke den eneste årsag til det, der har udviklet sig til en meget stor og spændende fortælling om vækst, potentiale og fremtidsperspektiver. Også byplankonkurrencen City in Between i 2011, satte skub i en udvikling, der i 2019 førte til, at Aalborg Øst fik byplanprisen i 2019. Det var også her, der blev gjort forsøg med Danmarks første førerløse bus på Astrupstien.

Der er allerede hektisk aktivitet i området i dag, og der vil være endnu mere aktivitet i fremtiden. Aalborg Kommune er for eksempel i gang med at planlægge Universitetskvarteret, som er en helt ny bydel, Port of Aalborg er i vækst, Aalborg Universitet udvikler sig fortsat, nye virksomheder etablerer sig i området, og Plusbussen når helt frem til NAU. De store forandringer i det østlige Aalborg får betydning for en stor del af Nordjylland, og ikke mindst de østlige dele af både Aalborg Kommune, Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune. Langt flere mennesker end i dag vil i fremtiden sætte kursen mod det østlige Aalborg, hvilket understreger behovet for investeringer i infrastruktur – også i områder, som ligger forholdsvis langt fra Aalborg Øst. Et eksempel er investeringen i en ny el-færge og nye færgelejer i Hals og Egense. Denne investering er ikke alene grøn, den bidrager også til at øge overfartskapaciteten betragteligt og dermed bidrage til god mobilitet og fremkommelighed. 

 

Hos Aalborg Kommune mærker vi en stadig stigende interesse for at blive en del af udviklingen i det østlige Aalborg. Mange virksomheder viser interesse for at etablere sig i området, og flere har allerede etableret sig. Med nye virksomheder – og eksisterende som vokser – følger flere arbejdspladser, som ikke overraskende øger interessen for at bo i området

Jan Nymark Rose Thysen

Aalborg Kommune koordinerer udbygningen af infrastrukturen i området

Den positive udvikling i det østlige Aalborg betyder, at Aalborg Kommune igennem flere år har været i fuld gang med at planlægge, hvordan vi bedst fremtidssikrer infrastrukturen i området. 

Stadsingeniør i Aalborg Kommune Mette Skamris Holm fortæller:
- ”Når vi inviterer nye virksomheder og borgere til at bidrage til udviklingen af et område, skal vi naturligvis sikre, at den nødvendige infrastruktur er på plads. Det handler om at udvide, etablere og sammentænke for eksempel veje, cykelstier, forsyningsledninger og den offentlige transport. Opgaven med at udvikle og fremtidssikre infrastrukturen i området er uhyre kompliceret. Der er tale om et puslespil med et antal ukendte brikker, da vi ikke med sikkerhed kan forudse for eksempel, hvilke typer virksomheder, der slår sig ned i området i fremtiden”, fortæller stadsingeniøren. 

Det er Aalborg Kommune, der står for at koordinere de mange infrastrukturprojekter i tæt samarbejde med Aalborg Forsyning, Region Nordjylland og Vejdirektoratet, som alle skal gennemføre store infrastrukturprojekter i perioden fra 2023 til 2025. 

Hverdagen i området 

De mange infrastrukturprojekter vil påvirke hverdagen for alle, der færdes i området – pendlere, beboere og erhvervsdrivende. Dette skyldes ikke mindst, at flere af projekterne vil blive gennemført sideløbende, så vi er klar til at håndtere det massive trafiktryk, som åbningen af NAU vil give. 

De trafikale forhold vil ændre sig i takt med udviklingen i området, og vi vil derfor løbende informere om de mange projekter. Vi opfordrer desuden alle trafikanter til at holde øje med skiltene i området, da vi vil skulle foretage ændringer med kort varsel.

Der vil frem til 2025 være trafikale ændringer i form af for eksempel vognbaneindsnævringer, vejspærringer, omkørsler samt indskrænkninger i de nuværende adgangsforhold til området. Vi sikrer os naturligvis, at alle typer af trafikanter kan færdes sikkert i området, og sørger naturligvis også for, at udrykningskøretøjer kan komme frem i de områder, hvor vi arbejder.

Et overblik over de mange infrastrukturprojekter

Vi har opdelt de mange infrastrukturopgaver i etaper. Etaperne vil overlappe hinanden, og vi vil tilpasse etaperne og dermed også vores tidsplaner. Det skyldes blandt andet, at vi er afhængige af vejret i de kommende tre vinterperioder. Vi vil løbende informere borgere og erhvervsdrivende om både indholdet af de enkelte etaper, fremdriften i de mange projekter samt eventuelle ændringer i vores planer.

Følg med i etaperne.

Kontakt

Mobilitet og Infrastruktur

Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby

Ring til os

99 31 23 65

Skriv til os

Åbningstider

Telefontider

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje

Translate Presse og kommunikation Tilgængelighedserklæring Databeskyttelse Job og karriere