Skip til hoved indholdet
  Hjem Om kommunen Presse og kommunikation Nyheder Ny naturkorridor løfter naturværdien markant

Ny naturkorridor løfter naturværdien markant

600 hektar værdifuld natur bindes sammen med en ny naturkorridor i Aalborg Kommune. Den nye naturkorridor mellem Hals Mose og Ulsted Rimmer giver vilde dyr og planter nye levesteder og langt bedre mulighed for at sprede sig. Samtidig vil et stort sammenhængende naturområde sikre fantastiske oplevelser til både nuværende og kommende generationer.

Mange vilde dyr har svært ved at sprede sig fra naturområde til naturområde, fordi landskabet er skåret over på kryds og tværs af veje, bygninger og marker. Men nu vil Aalborg Kommune og Den Danske Naturfond udvikle en naturkorridor, så vigtige naturområder forbindes frem for at være adskilt. Det giver dyr som vilde bier, insekter, sjældne sommerfugle og planter nye muligheder for at sprede sig og få flere, gode levesteder.

Naturfonden og Aalborg Kommune har opkøbt en landbrugsejendom på 60 hektar mellem Hals Mose og Ulsted Rimmer, som hidtil har været adskilt. De tidligere dyrkede marker fra ejendommen bliver nu omlagt til natur, hvilket bringer det nye sammenhængende naturområde op på mere end 600 hektar. Det glæder Aalborg Kommunes rådmand i By og Land, Jan Nymark Rose Thaysen.

"Med erhvervelsen af denne ejendom har vi fået mulighed for at sammenbinde det eksisterende natur- og klima-lavbundsprojekt i Hals Mose med rimme-dobbe landskabet nord for mosen. Og fordi ejendommen ligger strategisk interessant i forhold til natur, landskab og rekreative muligheder, kan vi opnå meget betydelige natur og rekreative gevinster i området. Derfor glæder det mig, at sælger har valgt at sælge ejendommen til netop Den Danske Naturfond, så vi kan skabe et større sammenhængende naturområde og tilbyde nuværende og kommende generationer endnu flere oplevelser i vores fantastiske natur,” siger Jan Nymark Rose Thaysen.

Naturfonden har i samarbejde med Aalborg Kommune i mere end 5 år arbejdet med at udvikle naturen i området omkring Hals Mose. Den nye naturkorridor er et vigtigt skridt for at sætte ambitionsniveauet endnu højere, siger Naturfondens direktør, Flemming Nielsen.

”Alle eksperter og fagfolk er enige om, at vi skal have flere, store, sammenhængende naturområder i Danmark, hvis vi skal knække kurven og vende den negative udvikling for dansk natur og biodiversitet. Det får vi mulighed for nu. 300 hektar natur i Hals Mose og 300 hektar i Ulsted Rimmer får lov til at blive forbundet, så vi får mere robust og værdifuld natur,” siger Flemming Nielsen.

Bedsteforældres område tilbage til naturen

Søskendeparret Ulla og Steen Badsberg har solgt landbrugsarealerne til Den Danske Naturfond efter aftale med deres forældre, der var 2. generation af landmænd på stedet.
”Vores familie har altid haft stor respekt for landskabet omkring Risbrogaard og er generelt store naturnydere, og vi ønsker, at vi og andre kan besøge det område, som vi har mange dejlige minder fra. Vi er desuden begejstrede for, at vi kan slutte ringen ved at give jorden tilbage til der, hvor vores bedsteforældre startede med landbrug. Med salget til Naturfonden er vi med til at passe på naturen,” siger Ulla Badsberg.

Fakta

Den nye naturkorridor kan få stor betydning for at bevare biodiversiteten og sikre levesteder for sjældne og truede arter. Naturvejen forbinder Hals Mose i syd med den vigtig natur i nord, Ulsted Rimmer, og videre til Melholt Rimmer, Galtrimmen og Hou Skov.

 • Naturfonden og Aalborg Kommune sikrer den nye naturkorridor med et samlet budget på cirka 7,5 millioner kroner. Det skal lægges oven i de cirka 20 millioner kroner, som allerede tidligere er brugt til at beskytte naturen i området.
 • Der bliver nu lavet en naturplan for, hvordan det nye naturområde bliver ændret fra marker til vildere natur. Det bliver en del af den naturplan, som allerede er lavet for Hals Mose, og som er i fuld gang med at gøre naturen i Hals Mose vildere.
 • Den nye naturkorridor er sikret med hjælp fra Naturfondens 7.800 Naturbeskyttere og en række private virksomheder i hele landet.

Sådan bliver naturen vildere

 • Ophør med at pløje, gødske og sprøjte
 • Marker omlægges til natur
 • Frø fra vilde planter i nærområdet spredes på de tidligere marker
 • Aktiv naturpleje kan fremme udviklingen af værdifuld hede og overdrev
 • Nåletræer i læbælter og plantninger erstattes af naturlig tilgroning med danske træarter

Udover forbedring af naturen, kommer der også nye vandrestier, så du kan færdes frit hele vejen gennem det, nye sammenhængende naturområde - en tur på i alt cirka 7 kilometer fra syd til nord.

Dyr og planter, som får bedre levesteder

 • Sikring af levesteder for truede og sjældne dyr, for eksempel sjældne fugle, sommerfugle, biller, gravhvepse og vilde bier, herunder endda arter såsom den store og smukke natsommerfugl, birkespinderen, der i dag kun eksisterer ganske få andre steder i Danmark.
 • Vigtige nektarplanter til insekterne. Det gælder blandt andre hedelyng, klokkelyng, lyngsnerre, djævelsbid, tormentil og tyttebær. Jo flere vilde planter, der vokser flere steder, jo flere insekter kommer til. Jo flere insekter, der kan leve, jo mere føde er der til eksempelvis fugle.

Kontakt

By og Land

Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby

Ring til os

99 31 20 00

Skriv til os

Åbningstider

Telefontider

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje