Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Presse og kommunikation Nyheder Ny Børne- og Ungepolitik

Ny Børne- og Ungepolitik

Når Byrådet i Aalborg laver politik for børn og unge, skal netop børn og unge naturligvis være med.

Byrådet i Aalborg har netop godkendt en politik for den gruppe af borgere, der har størst betydning for kommunens fremtid. Derfor har børn og unge fra kommunens dagtilbud, fritidscentre, elevråd og ungebyrådet været inddraget i processen med at formulere kommunens nye børne- og ungepolitik.

 

Et godt børne- og ungeliv for os er, når vi føler, at vi bliver lyttet til, respekteret og værdsat.

Sara Tvilling fra Aalborg Kommunes Ungebyråd, som også har været med til at formulere politikkens børne- og ungesyn

Selv om det er et lovkrav, at kommunen har en børne- og ungepolitik, så giver det ekstra god mening at have et fælles ståsted og retning på mødet med kommunens mindste borgere fortæller de tre rådmænd fra hhv. Børn og Unge, Sundhed og Kultur og Job og Velfærd.

Ifølge Rådmand for Børn og Unge, Morten Thiessen er netop fællesskaber afgørende for børns og unges trivsel og udvikling:

"Med et fokus på fællesskabets styrke kan vi understøtte en hverdag, hvor børn og unge kan være dem, de er, hvor de kan gro og føle sig værdsat for det, de selv bringer ind i fællesskabet", siger Børn og Unges rådmand, og fortsætter:

"Alle børn er forskellige og har forskellige forudsætninger. Med politikken ønsker vi derfor at give lokalt råderum til, at de voksne kan skabe gode rammer for fællesskaber, hvor alle børn og unge har mulighed for at gøre en forskel for deres egen trivsel og udvikling og aktivt bringe deres ressourcer ind i fællesskabet i sammenspil med andre børn, unge og voksne", siger Morten Thiessen.

Ifølge rådmand Nuuradiin S. Hussein er politikken er et godt afsæt for i fællesskab at finde løsninger i disse år, hvor kommunen møder flere og flere børn, der oplever mistrivsel:

"Som rådmand for Job og velfærd har jeg et fokus på alle børn. For alle børn og familier kan komme i svære situationer. Her er det at være del af et fællesskab et af de vigtigste værn mod mistrivsel og ensomhed. Vi har i Byrådet valgt at investere flere rådgivere på området og i en ny tilgang, hvor vi i højere grad gør de enkelte familier, dagtilbud, skole og civilsamfundet til en del af løsningen. Som det også er udtrykt i børne- og unge politikken, skal vi være sammen om løsninger".

Børn og unges liv er et fælles ansvar

Vigtigheden af fællesskaber for børn og unge, og de voksnes ansvar for at tage hånd om børnenes trivsel i fællesskabet, er derfor et gennemgående tema i arbejdet med børn og unge. I politikken lægges der også særligt vægt på de voksens opgave omkring at skabe de bedste rammer og forudsætninger for, at alle børn og unge kan klare sig godt - også i de faser i livet, hvor de er ved at finde deres plads i verden og i de faser, hvor der sker forandringer i deres liv - store som små.

Politikken lægger stor vægt på, at det er et fælles ansvar for både forældre, lærere, pædagoger, trænere og andre voksne i børn og unges liv, at skabe og opretholde fællesskaber, hvor børn og unge har det godt, og hvor de udvikler sig.

"Det er vigtigt, at Aalborg Kommune tilbyder en bred vifte af fællesskaber og aktiviteter, der imødekommer det enkelte barn. Vores foreningsliv er en fantastisk ressource på det område. De fællesskaber børn og unge oplever igennem gode og alsidige fritidsaktiviteter styrker både den mentale og fysiske sundhed. Og det er et område vi skal udvikle og tilpasse i dialog med dagtilbud, skoler og foreningsliv, men også børnene selv og familierne, så flest muligt kan få glæde af de mange gode tilbud", siger Jes Lunde, rådmand i Sundhed og Kultur i Aalborg Kommune.

Kort sagt er Aalborg Kommunes nye Børne- og Ungepolitik et løfte om, at det gode børne- og ungeliv er noget, vi skaber sammen.

Læs børne- og ungepolitikken.

Kontakt

Børn og Unge

Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby

Ring til os

99 31 40 00

Åbningstider

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje