Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Presse og kommunikation Nyheder Ny analyse skal sætte retning for at få flere børn og unge i trivsel

Ny analyse skal sætte retning for at få flere børn og unge i trivsel

Børne- og Undervisningsudvalget i Aalborg Kommune har i dag behandlet en analyse, som i de kommende år skal være med til at danne grundlag for udviklingen af stærke og inkluderende fællesskaber for alle kommunens børn og unge - både i dagtilbud, skole- og fritidstilbud.

På landsplan er der stadigt flere børn og unge, som udviser tegn på mistrivsel i almenområdet, og stadigt flere bliver visiteret til specialtilbud. Det samme gør sig gældende i Aalborg Kommune, hvor man nu sætter ind for at knække den kedelige kurve.

"Det er vigtigt at understrege, at langt de fleste børn og unge trives og udvikler sig positivt, men vi tager det dybt alvorligt, at udviklingen går den forkerte vej, og at flere børn og unge har fortsat behov for andre rammer og læringsmiljøer, end dem de tilbydes i dag," siger rådmand for Børn og Unge Morten Thiessen.

Rådmanden og det politiske udvalg reagerer dermed på, at der trods gode resultater og indsatser de senere år er behov for at gå nye veje for at sikre højere trivsel og stærkere fællesskaber for alle børn og unge.

Det var på den baggrund, at Børne- og Undervisningsudvalget, i foråret 2022, igangsatte en stor analyse af almen- og specialområdet for både skoler, dagtilbud, fritidsområdet (herunder Ung Aalborg og Kulturskolen) og PPR under navnet Sammen om stærke fællesskaber.

"Det er vigtigt for os som udvalg, at omstilling kommer til at ske i fællesskab og i tæt dialog med både forældre, fagfolk og børnene. Derfor har vi i Udvalget ønsket et velunderbygget fundament, der kan pege os i retningen af, hvad vi lokalt kan gøre endnu bedre for at understøtte vores børns generelle trivsel," siger Morten Thiessen

Analysen er bygget op omkring en række strategiske fokusområder, som ses i sammenhæng med, hvad der fra praksis og forskning peges på som centrale områder i forhold til at understøtte børn og unges trivsel, læring, dannelse og udvikling. Her betones blandt andet vigtigheden af at have tilbud af høj kvalitet så tæt på barnets hjem som muligt, at der skabes et større fokus på tidlige indsatser ved tegn på begyndende mistrivsel, og at der skal være et stærkt tværprofessionelt samarbejde og et stærkt samarbejde med forældrene. For at lykkes med disse elementer er videndeling på tværs af faggrupper et vigtigt element sammen med erhvervelsen af de rette kompetencer.

Rådmanden understreger, at eventuelle forandringer vil ske i en flerårig omstillingsproces, hvor alle forandringer vil ske med stor hensyntagen til de børn og unge, der i dag er de respektive tilbud.

Børne- og Undervisningsudvalgets næstformand Lisbeth Lauritsen peger ligeledes på den fælles indsats som en styrke i arbejdet:

"I Udvalget har vi været glade for den inddragende proces, der har været undervejs i analysearbejdet med forældre, interesseorganisationer og faglige organisationer, og jeg håber, at den gode dialog og de konstruktive drøftelser kan bæres med ind i det videre arbejde, så vi i fællesskab kan skabe god grobund for det videre arbejde med stærke fællesskaber," siger Lisbeth Lauritsen.

I den kommende tid skal forvaltningen for Børn og Unge udarbejde en plan for det videre arbejde med analysens indhold, som præsenteres for Børne- og Undervisningsudvalget til maj.

"Meningen er, at vi i Udvalget vil godkende rapporten som et grundlag for det videre arbejde med stærke fællesskaber. I den sammenhæng er det vigtigt at understrege, at beslutningerne kommer til at kræve særskilte politiske indstillinger for de enkelte indsatser, som naturligvis også vil omfatte en høringsfase", siger Børn og Unges rådmand Morten Thiessen.

Læs bilaget til Sammen om Stærke fællesskaber fra mødet i Børne- og Undervisningsudvalget den 18. april

Kontakt

Børn og Unge

Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby

Ring til os

99 31 40 00

Åbningstider

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje