Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Presse og kommunikation Nyheder Mangfoldighedshus på vej i Aalborg

Mangfoldighedshus på vej i Aalborg

Aalborg Kommune vil arbejde for mangfoldighed og ligestilling og tager nu et stor skridt i at sætte handling bag ordene. Byrådet i Aalborg Kommune godkendte på seneste møde etableringen af et mangfoldighedshus, der forventes at åbne inden udgangen af 2023.

Mangfoldighedshus øger ligestillingen

”I Aalborg Kommune er vi bevidste om vigtigheden af ligestilling på tværs af køn, alder, etnicitet, seksualitet og meget mere. Vores primære fokus er at forbedre inklusionen af LGBT+ personer og andre minoritetsgrupper. Derfor er vi meget glade for at kunne fortælle, at der er afsat midler til etablering af et mangfoldighedshus i Aalborg”, siger Tobias Bøgeskov Eriksen (S), der er formand for Mangfoldighedsudvalget i Aalborg Kommune. 

Forud for beslutningen har der været en forundersøgelse, der har afdækket stor interesse og for-ventning om et mangfoldighedshus i Aalborg Kommune. Gennem en bred vifte af aktiviteter, herunder interesseundersøgelser, dialogmøder med interesserede foreninger og indsamling af inspira-tion fra lignende samlingssteder i Danmark, er behovene og ønskerne fra målgruppen blevet nøje analyseret. Det er på baggrund af denne undersøgelse at arbejdet med at etablere et samlingssted for LGBT+ borgere og foreninger kan begynde. Derudover vil det involvere andre foreninger og organisationer, der er interesserede i at styrke sundhed og trivsel for denne målgruppe.

Trygge rammer for minoriteter

Cecer Bjørk Mortensen, der er repræsentant for LGBT+ miljøet i Mangfoldighedsudvalget, har været med til at afdække behovet, og hun ser frem til at få samlingssted. 

Det har stor betydning at have et mangfoldighedshus i Aalborg, ligesom andre store byer har. Det kan blive et synligt og unikt samlingssted, der bygger broer mellem forskellige foreninger, kulturer, identiteter og perspektiver. Det vil være et sted, hvor mennesker kan mødes på tværs af forskelle, lære af hinanden og skabe et stærkt fællesskab. Huset kan være med til at skabe en tryg ramme og et inkluderende miljø for LGBT+ personer og andre minoritetsgrupper, som kan være i en udsat position

Cecer Bjørk Mortensen

Huset vil tilbyde en bred vifte af aktiviteter, arrangementer og ressourcer, der er skræddersyet til at imødekomme behovene i mangfoldigheden. Det vil fungere som en platform for dialog, udveksling af erfaringer og vidensdeling. Her vil der være plads til at fejre og udforske forskellige kulturer, iden-titeter og perspektiver gennem kunst, kultur, workshops, foredrag og meget mere.
 
”Huset vil være et knudepunkt for aktiviteter, der fremmer ligestilling, inklusion og styrkelse af minoritetsgrupper. Gennem mangfoldighedshuset vil Aalborg Kommune sende et tydeligt signal om, at mangfoldighed og ligestilling er centrale værdier i kommunen. Det vil være et sted, hvor alle borgere, uanset baggrund, kan føle sig velkomne og anerkendt”, slutter Tobias Bøgeskov Eriksen.  

Kontakt

Mangfoldighedsudvalgets sekretariat

Boulevarden 13 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 19 51

Skriv til os

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje