Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Presse og kommunikation Nyheder Det forpligter, at hver tredje indbygger i Aalborg er under uddannelse

Det forpligter, at hver tredje indbygger i Aalborg er under uddannelse

70.000 børn, unge og voksne er hver dag i gang med at uddanne sig. Spørger man de unge selv, peger de på, at for mange unge kæmper med ensomhed og mistrivsel. Det fører til et skifte i Aalborg Kommunes strategi på området.

"Vi skal finde nye veje til at tage hånd om de enkelte unge og bygge bro fra uddannelserne ud til fællesskaberne i byen. Så skal alle os, der møder børn og unge blive bedre til at spørge ind til, hvordan de trives og om de har kammerater tæt på sig"

Daniel Nyboe Andersen

Talen falder ofte på Aalborg Kommune som en uddannelsesby. Men det er nok de færreste, der gør sig klart, hvor gennemgribende hele uddannelsessektoren spiller ind på Aalborg Kommunes liv, fortæller formanden for Uddannelsesrådet, Daniel Nyboe Andersen:
 
"Når man siger uddannelsesby, så tænker de fleste på universitetet. Men det er alt for snævert et billede, for hvis vi regner alt med lige fra skoleelever, erhvervsskoler, ungdomsuddannelser og til studerende, er næsten 70.000 børn, unge og voksne i gang med at uddanne sig. Det er faktisk hver tredje indbygger."
 
Aalborg er fortsat et populært sted at uddanne sig og blev i foråret kåret af søgemaskinen studentum.dk som årets 3. bedste studieby. Her er det blandt andet adgangen til studiejobs, gode transportmuligheder og et pulserende byliv, hvor Aalborg scorer højt. Ifølge Daniel Nyboe Andersen er det stadig vigtigt at arbejde for gode rammer for de studerende og andre under uddannelse. Alligevel lægger kommunen nu i sin nye strategi på området op til et paradigmeskifte:
 
"Man kan sige, at vi efter dialog med de unge i byen nu går lidt væk fra at måle kommunens succes i antallet af studerende og i højere grad er optaget af, at den enkelte har et godt uddannelsesliv hele vejen fra skolen, under uddannelse og i job. De unge, som vi har været i dialog med, har især peget på, at der skal gøres mere for den mentale sundhed og for de unges trivsel".
 
Det harmonerer ifølge Daniel Nyboe Andersen med, at andre undersøgelser, f.eks. Sundhedsprofilen for Region Nordjylland, viser, at 27 % af mændene og 31 % af kvinderne mellem 16 og 24 år angiver at have dårligt mentalt helbred. Stort set lige så mange giver udtryk for, at de føler sig stressede og ensomme.
 
Her har det eksisterende samarbejde mellem kommunen, folkeskolen, uddannelsessteder, erhvervslivet, kultur- og fritidslivet en rigtig stor værdi.
 
"Vi skal finde nye veje til at tage hånd om de enkelte unge og bygge bro fra uddannelserne ud til fællesskaberne i byen. Så skal alle os, der møder børn og unge blive bedre til at spørge ind til, hvordan de trives og om de har kammerater tæt på sig", fortæller Daniel Nyboe Andersen.
 
For de unge vil gerne uddanne sig. Ifølge tal fra Aalborg Kommune var der sidste år 97% af de unge, der startede i uddannelse efter grundskolen. Men selv om gruppen, der ikke går videre i uddannelse, er ret lille, så har det stor betydning i et moderne samfund at få en uddannelse, og "Uddannelse for alle" er fortsat højt prioriteret for Aalborg Kommune. Det handler også i høj grad om at forebygge, at unge falder igennem i overgangene mellem f.eks. ungdomsuddannelse og videregående uddannelse eller at de dropper helt ud.
 
Et andet fokus, som Aalborg fortsat har, er at koble uddannelse og efterfølgende arbejde sammen.
 
"Det vigtige er jo, at de unge får mulighed for at anvende det, de lærer i uddannelsen ude i virkeligheden. Omvendt også at de får de kompetencer, som erhvervslivet efterspørger. Vi ved, at studierelevant arbejde, fritidsjob, praktikker og selvfølgelig lærepladser øger jobchancen efter uddannelsen", understreger Daniel Nyboe Andersen.
 
Selvom Aalborg Kommune er en af de store byer i Danmark, hvor flest unge vælger en erhvervsuddannelse, er målet fortsat at få flere til at vælge denne vej.
 
Den reviderede uddannelsesstrategi for Aalborg Kommune blev godkendt på byrådets møde den 19. juni.

  • Uddannelsesstrategien er gældende i perioden 2023-2026
  • Aalborg Kommunes Uddannelsesråd er ansvarlige for at udarbejde og forny Aalborg Kommunes uddannelsesstrategi
  • Uddannelsesstrategien danner den strategiske ramme og retning for udvikling af Aalborg som uddannelsesby via strategiens vision og tre strategiske pejlemærker
  • Strategien er udarbejdet på baggrund af workshops med studerende fra de aalborgensiske uddannelser, repræsentanter fra kultur-, fritids- og foreningslivet i Aalborg samt relevante råd, nævn og udvalg i Aalborg Kommune

Du finder uddannelsesstrategien i referatet fra mødet i Aalborg Byråd d. 19-06-23

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje