Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Presse og kommunikation Nyheder Bygningspræmiering 2. oktober 2023

Bygningspræmiering 2. oktober 2023

Traditionen tro præmierer 'Komiteen for bygningspræmiering i Aalborg' godt, sundt og smukt nybyggeri. Præmieringen foregår på Kunsten mandag den 2. oktober 2023, klokken 13.00.

Formålet med arbejdet i 'Komiteen for bygningspræmiering i Aalborg' er at fremme interessen for opførelsen af godt, smukt og sundt byggeri i Aalborg Kommune - samt at fremme kendskabet til, hvordan byggeriets kvaliteter øges i alle henseender.

"Til dette års præmiering har vi modtaget mange gode forslag, så jeg kan vist roligt konkludere, at der bygges rigtig meget af høj kvalitet i Aalborg Kommune - og det er jo både vanskeligt men også ren luksus at skulle vælge blandt mange kompetente byggerier", udtaler formand i komiteen for bygningspræmiering og rådmand i By og Land Jan Nymark Rose Thaysen og fortsætter:

"Komiteen for bygningspræmiering har i år valgt fire meget forskellige projekter, der på hver sin måde udmærker sig; et flot og inviterede kontorbyggeri, et stærkt arkitektonisk greb i hele plusbus tracéet med de nye stationsforpladser, en kvalitetsfuld havnebebyggelse til boliger samt en fin og indlevet ombygning af en etagebolig. I forhold til sidstnævnte ser jeg det som noget meget positivt, at man - hvor det kan lade sig gøre - bygger om og til i stedet for at rive ned og bygge nyt."

Komiteen præmierer i år 4 byggerier

Østre Havnegade 63

Præmieret for et flot og inviterende kontorbyggeri med gennemførte detaljer.

Arkitekt: C.F. Møller Architects
Bygherre: A. Enggaard A/S

Motivering

Det markante kontorbyggeri har på én gang et råt og forfinet udtryk. Facaden er mørk og karakterfuld med en enkel detaljering og skalaring, som med den varierede rytme i de lodrette lameller giver et 'legende' udtryk til den monocrome facade.
De store glaspartier i gadeplan bidrager med åbenhed og skaber en fin sammenhæng med funktionen i stueetagen. Livet i bygningen bidrager derved til oplevelsen for de forbipasserende.
Det dobbelthøje indgangsparti, som eksponerer mediehuset og det vertikale trapperum skaber rumlige oplevelser for husets brugere, ligesom fællesfaciliteterne i den udkragede tagetage med den unikke udsigt. Kontorhuset formår både at skabe et udtryksfuldt bygningsværk som indpasser sig i omgivelsernes skala, og åbne op for bylivet.

Plusbus - det arkitektoniske greb

Præmieret for et stærkt og bæredygtigt mobilitetsgreb med fine stationsbyrum tilpasset det lokale sted.

Arkitekt: COBE Architects / Marianne Levinsen / JaJa Architects / Arkitema Architects
Gennemgående lysdesign: Light Bureau
Bygherre: Aalborg Kommune

Motivering

Plusbussen er et eksempelprojekt på, hvordan man tænker byudvikling, mobilitet og byrum sammen i en helhed.
Stationsforpladserne er mere end stoppesteder; de er individuelle bypladser - designet med afsæt i det konkrete sted og med fokus på funktionen som trafikknudepunkt og mødested. Der er lagt særligt vægt på æstetik, identitet, opholdskvaliteter, og især sammenhæng med den tilgrænsende bystruktur samt en høj andel af grønne elementer.

Istedgade 3

Præmieret for en fin og indlevet ombygning med respekt for bygningens og gademiljøets arkitektur.

Arkitekt: Arkitekterne Bjørk & Maigård ApS
Bygherre: J2 Invest A/S

Motivering

Istedgade 3 er et godt eksempel på at bevare og bygge om i stedet for at rive ned og bygge nyt. Ombygningen demonstrerer en omhu i at forstå et gammelt hus og gaderummets karakter. Til-/ombygningen er på én gang overbevisende tilpasset det eksisterende hus og raffineret detaljeret, så man ved et nærmere øjesyn opdager de nye tilføjelser, for eksempel i overgangen mellem nyt og gammelt murværk, hoveddøren og de lyse alu-vinduer.

Østre Havnepark 15-33

Præmieret for en god bygningskomposition, der skaber kvalitet både inde i gården og mod sine omgivelser.

Arkitekt: Arkitektfirmaet Kjaer & Richter A/S
Bygherre: Rasmus Haugaard og Morten Jørgensen

Motivering

Østre Havnepark er et godt eksempel på et kompakt havnebyggeri med gedigne materialer og fine detaljer. Facaderne er rolige, med stoflighed og med forskydninger i bygningskroppe, der i kombination med placering af altaner og vinduer skaber variation og dybde i byggeriet, som bidrager med en nedskalering og rumlige oplevelser i gårdrummet og byrummene. Terrænspringet mellem havnepromenaden og gårdrummet er fint udnyttet til at skabe en zone mellem det offentlige og det private.

Kontakt

By og Land

Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby

Ring til os

99 31 20 00

Skriv til os

Åbningstider

Telefontider

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang