Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Presse og kommunikation Nyheder Aalborg Kommune vil styrke skoleelevers trivsel med nyt undervisningsforløb

Aalborg Kommune vil styrke skoleelevers trivsel med nyt undervisningsforløb

Aalborg Kommune er i gang med at udvikle et forløb til folkeskoleelever, der skal styrke evnen til at håndtere ungdomslivets udfordringer. Nu får projektet millioner i støtte fra fond.

Mental mistrivsel er i kraftig stigning, særligt blandt unge, og der er behov for at arbejde med at styrke livsmestringen og forebygge mistrivslen allerede i børne- og ungdomsårene. I 2023 besluttede Byrådet i Aalborg Kommune at søge funding til at udvikle et undervisningsforløb med fokus på mental trivsel til de ældste klasser i folkeskolen. Det Obelske Familiefond har netop bevilliget stor støtte til projektet, ligesom udvalgene i Sundhed og Kultur og Børn og Unge i Aalborg Kommune har afsat personalemæssige ressourcer til at realisere det nye forløb.

”At lære at mestre sit eget liv er af afgørende betydning for vores børn og unge. Vi kan se i tallene i den landsdækkende sundhedsprofil, at mange af vore unge er udfordrede på den mentale sundhed. Alle mennesker møder udfordringer i livet. Det vigtige er at opbygge gode erfaringer i at kunne håndtere dem. Det glæder mig, at det her projekt nu kan få luft under vingerne og give konkrete værktøjer til vores unge i folkeskolen til at håndtere ungdomslivets udfordringer,” siger Jes Lunde, rådmand i Sundhed og Kultur i Aalborg Kommune.

Stort arbejde forude

Projektet er et samarbejde mellem Børn og Unge og Sundhed og Kultur og har til formål at styrke elevernes ressourcer, robusthed og evne til at håndtere ungdomslivet, samt at fællesgøre de følelser og eventuelle bekymringer man møder på sin vej. Gennem et fagligt undervisningsforløb, der involverer PPR, lærere og trivselspersoner i udskolingen, vil eleverne få viden om forskellige temaer. Her kan nævnes: hjernens funktioner og adfærd, håndtering af følelser og tanker, præstationskultur, de unges trivsel i forhold til digitale liv samt fællesskabsstyrkende aktiviteter med fokus på bevægelse og fysisk aktivitet.

Derudover udarbejdes et lærings- og inspirationsmateriale til de yngre klasser, som kan anvendes både i undervisningen og i skole-hjemsamarbejdet.

”Børn og unges trivsel og mentale helbred er bare helt enormt vigtigt. Derfor er det godt, at vi får en stærk samarbejdspartner med på sidelinjen, når vi i fællesskab arbejder med at gøre det bedre at være barn og ung i vores kommune. Projektet her kommer med forpligtelser, og dem er vi fuldt bevidste om og mere end villige til at leve op til, og vi glæder os til at komme i gang," siger Morten Thiesen, rådmand i Børn og Unge i Aalborg Kommune.

Udover at projektet skal give konkrete værktøjer til skoleeleverne i de ældste klasser, vil projektet samtidigt samle afgørende viden om, hvordan kommunen bedst muligt kan støtte dem både nu og til fremtiden. Håbet er også, at den viden skal gives videre til resten af landets kommuner.

Det Obelske Familiefond har i sin uddelingsstrategi fokus på særligt udsatte unge, men har valgt at støtte denne bredere indsats på grund af det forebyggende element og de konkrete værktøjer til livsmestring:

”Vi ønsker at bidrage til initiativer, der understøtter et langsigtet mål om at hjælpe unge til at mestre deres eget liv og indgå i samfundets fællesskaber. Samarbejdet med Aalborg Kommune er en unik mulighed for at nå ud til tusindvis af unge i kommunens folkeskoler, og vi glæder os over at bidrage til udvikling af denne type konkrete livsmestringsforløb, som forhåbentlig efterfølgende kan komme unge i resten af landets kommuner til gavn,” siger John Amund Tønnes, direktør i Det Obelske Familiefond.

 

Fakta

Projektet om mental sundhed og mestring er et samarbejde mellem Børn og Unge samt Sundhed og Kultur i Aalborg Kommune og er en del af kommunens bestræbelser på at øge trivslen blandt unge.

Projektet strækker sig over tre skoleår fra 2023-24 til 2025-26 og har et samlet budget på ca. 3,8 mio. kr. Aalborg Kommune har søgt og modtaget støtte på 2,7 mio. kr. fra Det Obelske Familiefond til finansiering af projektet. Kommunen vil selv medfinansiere med ca. 1,1 mio. kr., der dækker lærernes deltagelse i undervisningen samt projektledelse, koordinering, kommunikation, evaluering og dokumentation.

Kontakt

Sundhed og Kultur

Danmarksgade 17 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 19 55

Skriv til os

Åbningstider

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje