Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Presse og kommunikation Nyheder Aalborg griber fremtiden med ny erhvervsstrategi

Aalborg griber fremtiden med ny erhvervsstrategi

Med et visionært blik, høje ambitioner og klare prioriteter er banen kridtet for Aalborg Kommunes erhvervsudvikling. Aalborg Byråd har enstemmigt vedtaget Aalborg Kommunes erhvervsstrategi for 2023-2026.

Formålet med strategien er at sikre de bedste muligheder for vækst og beskæftigelse, således at Aalborg Kommune i 2030 vil fremstå som en erhvervsvenlig kommune for alle brancher og erhverv, hvor 128.000 vil være i beskæftigelse i kommunens 12.000 virksomheder, der oplever en høj grad af tilfredshed med erhvervsservice og sagsbehandling.

Rammer og retning for erhvervsudviklingen

"Med erhvervsstrategien sætter vi rammer og retning for den fremtidige erhvervsudvikling i Aalborg. Det er vigtigt, at vi som kommune er med til at sikre både robusthed og agilitet og kan imødekomme erhvervslivet behov for at navigere i en foranderlig verden, udtaler formand for Aalborg Erhvervsråd og borgmester", Thomas Kastrup-Larsen og fortsætter:

"Erhvervsstrategien har derfor særligt fokus på virksomhedernes behov for smidig sagsbehandling og tilgængelighed af arbejdskraft med de rette kompetencer kombineret med strategisk areal- og forretningsudvikling for at tiltrække virksomheder og fremme grøn omstilling. Det er opgaver, som vi bedst løser i dialog og partnerskaber - lokalt, national og internationalt".

Tæt samarbejde om strategien

Strategien er blevet til i et tæt samspil mellem Aalborg Erhvervsråd, centrale interessenter fra erhvervslivet og Aalborg Kommune på tværs af forvaltninger.

Aalborg Erhvervsråd består af 17 medlemmer, som repræsenterer erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner, arbejdstagerorganisationer og byrådet. I arbejdet med erhvervsstrategien har alle medlemmer bidraget med deres idéer, ønsker og indspark. Sideløbende har der været eksterne dialogmøder med over 160 deltagere og workshops med alle relevante afdelinger i Aalborg Kommune for at sikre fælles prioriteter, fremdrift og ejerskab.

Et af medlemmerne af Aalborg Erhvervsråd er Rasmus Haugaard, der er med som formand for Erhverv Norddanmark.

"En klar og entydig indgang til kommunen for erhvervslivet samt en proaktiv og helhedsorienteret planlægning af erhvervsarealer har blandt andet være essentielt for os at prioritere i erhvervsstrategien, så vi kan sikre effektiv sagsbehandling, og at der kontinuerligt er plads og muligheder for nye virksomheder. På den måde kan vi være med til at sikre et blomstrende erhvervsliv og en kommune, som vi kan være stolte af som kraftcenter for den nordjyske erhvervsudvikling", udtaler han og fortsætter:

"Ligeledes har det været vigtigt for os i Erhvervsrådet at være så konkrete som muligt i erhvervsstrategien i forhold til indsatser og nøje udvalgte mål og indikatorer, så vi kan følge fremskridtet af de handlinger, som iværksættes".

Nyt digitalt univers 

Som en del af det at sikre en klar og entydig indgang, går Aalborg Kommune i løbet af marts i luften med et nyt digitalt webunivers, hvor let digital adgang er i højsædet for at understøtte behovet for såvel smidige processer som selvbetjening.

På nuværende tidspunkt behandler Aalborg Kommune mere end 5.000 byggesager hvert år. Derfor har vi et stort fokus på hele tiden at kunne sikre både smidig og kompetent sagsbehandling, forklarer Jan Nymark Rose Thaysen, rådmand for By og Land og fortsætter:

"Vores nye erhvervsstrategi sætter barren højt for erhvervsbetjening. Vi kommer derfor blandt andet til at lægge ekstra kræfter i at sikre det tværgående samarbejde inden for inden for plan-, bygge- og miljøsager for at skabe en forbedret serviceoplevelse. Eksempelvis sætter vi ind på at etablere og afholde flere forhåndsdialoger mellem sagsbehandler og ansøger, fordi vi har erfaring med, at forhåndsdialoger gør en markant forskel i forhold til forventningsafstemning og den efterfølgende sagsbehandling og tidsramme".

Syv prioriteter sikrer fremdrift

I 2030 skal Aalborg Kommune være kendt som stedet, hvor offentlige og private aktører sammen udvikler og arbejder med bæredygtige og innovative løsninger på fremtidens udfordringer.

Erhvervsstrategien fremhæver i alt syv prioriteter, som er altafgørende for at sikre fremdrift for erhvervsudviklingen i Aalborg Kommune:

  • Erhvervsbetjening: Levere en klar og entydig indgang til kommunen og smidig sagsbehandling
  • Proaktiv planlægning for erhvervsudvikling: Tiltrække, opsøge og udvikle virksomheder via aktiv og strategisk helhedsplanlægning
  • Forretningsudvikling og vækst: Skabe bæredygtig vækst og udvikling i nye og etablerede virksomheder
  • Grøn forsyningssikkerhed: Styrke forsyningsinfrastruktur for at fastholde og tiltrække virksomheder inden for grøn energi og grøn omstilling
  • Tilgængelighed af rette kompetencer: Sikre kompetence og tilgængelig arbejdskraft til erhvervslivet
  • Innovative løsninger og partnerskaber: Udvikle kommunen som ’driver’ for udvikling, test og skalerbarhed af nye løsninger
  • Attraktiv og international: Sikre storbykvaliteter i Aalborg med byliv, oplevelser, mødesteder, kultur og handel

Sætter handling bag

"Erhvervsstrategien sætter retning og rammer for erhvervsudviklingen, og hvordan vi proaktivt arbejder med at sikre en attraktiv kommune for virksomheder og medarbejdere at bo, leve og arbejde i. Strategien står dog ikke alene, men bliver i løbet af foråret konkretiseret i et handlingskatalog med specifikke aftaler og indsatser inden for de valgte prioriteter", slutter Thomas Kastrup-Larsen.

Aalborg Kommunes erhvervsstrategi har tætte koblinger til kommunes øvrige strategier, politiker og planer, bl.a. klimaplan, verdensmålsstrategi, lokalplanlægning, byggesagsbehandling, beskæftigelsesplan, grøn indkøbsstrategi samt landdistriktspolitik.

Nysgerrig på mere?

Dyk ned i hele erhvervsstrategien

Er du nysgerrig på elementer og handlinger i Aalborgs Erhvervsstrategi for 2023-2026?

Eller ønsker du at bidrage til realiseringen af strategien?

Så er du altid velkommen til at kontakte os i BusinessAalborg. Vi er en del af Økonomi og Erhverv i Aalborg Kommune og er sat i verden for at skabe vækst og beskæftigelse i Aalborg og Nordjylland. Se kontaktdetaljer nedenfor. 

Kontakt

Business Aalborg

Boulevarden 13, 2. sal 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 15 70

Skriv til os

Åbningstider

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje

Translate Presse og kommunikation Tilgængelighedserklæring Databeskyttelse Job og karriere