Skip til hoved indholdet
  Hjem Om kommunen Politikker og strategier Kultur, fritid og samfund Frivilligstrategi

Frivilligstrategi

 • Titel: Aalborg Kommunes Frivilligstrategi
 • Vedtaget: November 2015
 • Opdateres: Der skrives ny Frivilligstrategi i 2023

Forord

Aalborg Kommune anerkender og sætter stor pris på de frivilliges indsats

Aalborg Kommune vil med denne frivilligstrategi formulere en overordnet aftale, som ramme for lokale og mere konkrete aftaler og kommunale politikker på området. Med frivillighed opnår vi sammen bedre resultater for den enkelte og for Aalborg Kommune.

Frivilligheden i Aalborg Kommune er kendetegnet af stor mangfoldighed. Der arbejdes frivilligt på landet og i byen. Der arbejdes med ældre, unge, børn, på kulturområdet, fritidsområdet, med socialt udsatte, med de grønne områder, beredskab og meget mere. Der er mange ligheder, men også store forskelle. Det er her, der er dynamik og det er her, der både skal være lige vilkår og plads til forskellighed.

Frivillighed er en direkte vej til gode oplevelser, til at dyrke sine interesser og til at gøre en forskel på udvikling af det lokalområde, og det samfund vi bor i. De frivillige og de ansattes værdier og roller skal spille sammen, og de fælles interesser skal varetages.

Aalborg Kommune anerkender og sætter stor pris på de frivilliges indsats. Sammen opnår vi bedre resultater for den enkelte og for Aalborg Kommune. Aalborg Kommune vil med denne frivilligstrategi formulere en overordnet aftale, som ramme for lokale og mere konkrete aftaler og kommunale politikker på området.

Når vi taler om frivillighed i denne frivilligstrategi for Aalborg Kommune mener vi, at en frivillig er en person, som yder en aktiv indsats, der er:

 • Ulønnet, dog med mulighed for kompensation for udgifter (kørsel, telefon og lignende).
 • Utvungen, det vil sige uden, at der er sanktioner forbundet med at stoppe (som for eksempel aktivering).
 • Organiseret for eksempel en forening, på et ældrecenter eller ved større arrangementer.

- med henblik på at gavne andre end en selv.

Aalborg Kommune anerkender, at mange borgere yder en frivillig indsats i privat regi for eksempelvis familie, venner og naboer. Denne Frivilligstrategis vigtigste præmis er dog at omhandle Aalborg Kommune og alle samarbejdspartnere, som er i berøring med Aalborg Kommune på den ene eller anden vis.


Med venlig hilsen

Rådmand Mads Duedahl og Direktør Bente Graversen
Sundhed og Kultur


1. Åbenhed og tilgængelighed 

Aalborg Kommune ønsker åbenhed, synlighed, gennemsigtighed og let adgang.

Aalborg Kommune vil fortsat arbejde for, at det er nemt at være frivillig. Disse værdier skal kendetegne samarbejdet mellem de frivillige og Aalborg Kommune.

Det gode samarbejde forudsætter en åben og ligeværdig dialog, hvor gensidig respekt og vilje til involvering er en selvfølge. Det vil vi gøre i Aalborg Kommune ved at fastholde og styrke vores interne samarbejde om frivillighed i Aalborg Kommune, og særligt ved fortsat at indbyde til samarbejde med alle interesserede frivillige.

Samarbejdet med frivillige foregår lokalt i forbindelse med de fagområder, afdelinger, institutioner og faciliteter, hvor frivillige har deres virke og interesse. Nogle af fordelene ved et tæt tværgående samarbejde er adgang til spændende netværk og muligheder for udvikling på tværs af områder med frivillige.

Det gør vi ved at:

 • Have en åben og ligeværdig dialog.
 • Involvere frivillige og styrke tætte samarbejder.
 • Styrke koordinering af frivilligområdet i Aalborg Kommune.
 • Udarbejde en samlet indgang til frivilligområdet på Aalborg Kommunes hjemmeside.

2. Aftaler og forventninger

Aalborg Kommune ønsker åbenhed, synlighed, gennemsigtighed og let adgang.

Aalborg Kommune vil fortsat arbejde for, at det er nemt at være frivillig. Disse værdier skal kendetegne samarbejdet mellem de frivillige og Aalborg Kommune.

Det gode samarbejde forudsætter en åben og ligeværdig dialog, hvor gensidig respekt og vilje til involvering er en selvfølge. Det vil vi gøre i Aalborg Kommune ved at fastholde og styrke vores interne samarbejde om frivillighed i Aalborg Kommune, og særligt ved fortsat at indbyde til samarbejde med alle interesserede frivillige.

Samarbejdet med frivillige foregår lokalt i forbindelse med de fagområder, afdelinger, institutioner og faciliteter, hvor frivillige har deres virke og interesse. Nogle af fordelene ved et tæt tværgående samarbejde er adgang til spændende netværk og muligheder for udvikling på tværs af områder med frivillige.

Det gør vi ved at:

 • Have en åben og ligeværdig dialog.
 • Involvere frivillige og styrke tætte samarbejder.
 • Styrke koordinering af frivilligområdet i Aalborg Kommune.
 • Udarbejde en samlet indgang til frivilligområdet på Aalborg Kommunes hjemmeside.

Kontakt

Frivilligt socialt arbejde

Danmarksgade 17 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 41 72

Skriv til os

Telefontider

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje