Skip til hoved indholdet

Politikker og strategier

    Hjem Om kommunen Politikker og strategier
By, land og transport

Erhvervsservice, Arkitekturpolitik, Kollektiv Trafikpolitik, Mobilitet, Kommuneplan...

Børn, unge og familier

Børne- og Ungepolitik, Ungestrategi, Pårørendepolitik, Principper for Inklusion...

Erhverv og beskæftigelse

Erhvervsstrategi, Beskæftigelsesplan, Iværksætterstrategi, Frikommuneforsøg...

Interne politikker

Ledelsespolitik, Kønsligestillingspolitik, Udbuds- og indkøbspolitik...

Klima, natur og forsyning

Klimaplan, Verdensmålsstrategi, Under Åben Himmel, Rig natur i Aalborg Kommune...

Kultur, fritid og samfund

Kulturpolitik, Frivilligstrategi, Integrationspolitik, Landdistrikspolitik...

Skole og uddannelse

Uddannelsesstrategi, Den Sammenhængende Ungeindsats...

Social og handicap

Nordjysk Socialaftale, Handicappolitik, Pårørendepolitik, Nye Fælles Veje...

Sundhed og senior

Sundhedspolitik, Pårørendepolitik, Værdighedspolitik, Demensstrategi

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje