Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Sundheds- og Kulturforvaltningen

Sundheds- og Kulturforvaltningen skaber sammen med borgerne attraktive muligheder for livsudfoldelse

Ledelse

Nøgletal

 • Ansatte: 600 (fuldtidsnormeringer).
 • Budget: 1,2 mia. kr.

Opgaveportefølje

Forvaltningen arbejder med sundhed, kultur, fritid, landdistrikter, biblioteker, lokalhistorie, kommunale arkiver samt kollektiv trafik og kørsel. Derudover har vi tværgående råds- og udvalgsbetjening samt udvikling og koordinering af strategier og politikker.

Kultur og Biblioteker

Ledelse

Kultur og Biblioteker består af:

 • Aalborg Bibliotekerne
 • Aalborg Stadsarkiv
 • Nordkraft Event
 • 2 kommunale kulturinstitutioner
 • 12 kontraktstyrede kulturinstitutioner
 • Administration.

Kulturafdelingen rådgiver og yder driftstilskud til foreninger, kulturinstitutioner og arrangementer, frivillige arrangører og andre aktive samarbejdspartnere.  

Aalborg bibliotekerne er: Hovedbiblioteket, 3 bogbusser, HistorieAalborg og 13 lokalbiblioteker. Bibliotekerne formidler bøger, tidsskrifter, aviser, lydbøger, film, spil og musik samt en vifte af kulturelle aktiviteter, IT-caféer, hjælp hos Advokatvagten eller hos Gældsrådgivning, lektiehjælp, børnefødselsdage, klubaftener, bogcaféer m.m.

Aalborg Stadsarkiv indsamler, sikrer og formidler dokumentation om kommunens og den enkelte borgers identitet, liv og virke.  

Sundhed, Fritid og Landdistrikter

Ledelse

Sundhed, Fritid og Landdistrikter består af:

 • Aalborg Idrætspark med 45 kommunale haller og 34 selvejende haller
 • 110 klubhuse
 • Sundhedscenter Aalborg
 • Center for Mental Sundhed
 • Administration.

Fritidsområdet rådgiver afdelingen og yder driftstilskud til foreninger, aftenskoler og daghøjskoler, samråd m.fl. samt faciliteter som Aalborg Stadion, Gigantium, et stort antal idrætshaller, svømmehaller og klubhuse m.v.

Aalborg Sundhedscenter tilbyder en bred vifte af sundhedsfremme og forebyggende tilbud til borgere og virksomheder. Kvarterværkstedet og Sundhedsværkstedet Øst er Sundhedscentrets fremskudte indsats i Aalborg Øst. I Sundhedscentret indgår også Sund Ung-teamet, som står for udskolingsundersøgelser i 9. klasse samt sundhedssamtaler på ungdomsuddannelserne. 

Center for Mental Sundhed  tilbyder stresskurset Åben og Rolig, ABC-for Mental Sundhed samt Kulturvitaminer.

Landdistrikter arbejder med udvikling i Aalborg Kommunes landdistrikt og med de kommunale samråd.  

Administration, Sundhedsstrategi og Kollektiv Trafik

Ledelse

Afdelingen består af:

 • Sundhedsstrategisk Team
 • Kollektiv Trafik og Kørsel
 • Økonomi og it
 • Direktørens Sekretariat

Afdelingens opgaver

Sundhedsstrategi løser strategiske, tværgående og koordinerende opgaver jf. Sundhedsloven og Aalborg Kommunes Sundhedspolitik. Afsnittet arbejder med indsatser for anti-doping og rygeforebyggelse.

Kollektiv Trafik og Kørsel planlægger kollektiv trafik i Aalborg kommune - bybusser, metrobusser, servicelinjer samt vejanlæg herunder omkørsler og stoppesteder samt tilsyn. Kørselskontoret planlægger al kommunalt betalt kørsel med personer (specialkørsel, lægekørsel osv.) på vegne af kommunens øvrige forvaltninger og i tæt samarbejde med disse. 

Økonomi og It er ansvarlig for budget og regnskab, herunder budgetlægning- og opfølgning samt sundhedsøkonomi og it-support. 

Direktørens Sekretariat betjener Sundheds- og Kulturudvalget samt andre kommunale råd og udvalg, rådmand og direktør og dele af MED-udvalget. Derudover løser sekretariatet opgaver i forhold til tilgængelighedsrådgivning, frivilligt, socialt arbejde, Aalborg som Uddannelsesby, HR & personalepolitik, presse & kommunikation samt analyser, evalueringer og statistik.

Center for Anvendt Kommunal Sundhedsforskning

Ledelse

Center for Anvendt Kommunal Sundhedsforskning bidrager til at skabe mere relevant og anvendelig viden til at løse kommunale sundhedsopgaver.  

 

Del indhold

Årsberetning 2018