Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Vores vision

Vores vision hedder "Noget af have det i".

"Noget at have det i" handler om os alle sammen, børn, unge og voksne. Men mest handler den om børn og unge. For selvom de voksne også skal have mulighed for at lære og udvikle sig, så skal de først og fremmest lære og udvikle sig, så børn og unge i kommunen kan gøre det samme.

Vi har 5 mål som underbygger vores vision. 

Vores 5 mål er:

• Alle kan se, at de bliver dygtigere hver dag
• Alle har mod til at deltage i verden
• Alle har en ven i skolen
• Læringen foregår overvejende eksperimenterende og problemløsende
• Alle ansatte arbejder systematisk med vidensproduktion

Link til mere information om vores vision på www.nogetathavedeti.dk

Link til folder om Skoleforvaltningen (er sat op webtilgængeligt)

-------------------------------------------------------------------------------------

www.nogetathavedeti.dk kan du se vores poltikker og strategier.

Vi har blandt andet en:

  • Sprogstrategi
  • Fælles mål for DUS
  • Udviklingsstrategi
  • International strategi
  • Ungestrategi
  • og mange flere.....

Se endnu flere politikker og strategier på www.nogetathavedeti.dk

Del indhold