Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Vores arbejdsplads

Vi er stolte af hele vores skolevæsen. Vi er stolte af vores personale. Vi er stolte af de 20.000 børn og unge, som hver dag møder op i én af kommunens folkeskoler eller skoletilbud.
På de følgende sider, kan du læse om vores arbejdsplads.

Børn og unge. Det er dem det handler om. Frugten af vores arbejde skal være elever, der trives og bliver så dygtige, som de kan.

Derfor skal hver folkeskole og skoletilbud i Aalborg Kommune være et godt sted at lære og et godt sted at være.

Fra det ene hjørne til det andet af vores del af det danske skolevæsen, er vi i konstant forandring. Nogle gange går udviklingen stærkt, og derfor lægger vi os i selen for at følge med – og for en gang imellem også at være foran. Andre gange slipper vi pedalen og lærer af vores erfaringer. Vi vil noget med folkeskolen. Ja, faktisk stræber vi efter det samme, som vi ønsker for børnene og de unge – at blive så dygtige, som vi kan. Det kræver, at vi alle trækker i samme retning.

Retningen sætter vi med vores vision "Noget at have det i" og for at leve op til den, har vi 5 mål, som hjælper os i organisationen til at arbejde med og bidrage til læring og trivsel for alle børn og unge i hele kommunen.