Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Skoleforvaltningen

Skoleforvaltningen har ansvaret for kommunens folkeskoler, specialskoler, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), UngAalborg (ungdomsskolen), UU-Aalborg (uddannelsesvejledning) og Aalborg Kulturskole.

Ledelse

Rådmand Tina French Nielsen

Direktør Jakob Ryttersgaard

Se organisationsdiagram i pdf-fil

Nøgletal

Ansatte: 3.950 (normeringer) 

Budget: 2.1 mia. kr

Organisering

Organisatorisk består Skoleforvaltningen af fire afdelinger; Afdelingen for Skoler, Læring og Pædagogik, Økonomi og Administration samt stabsenheden Sekretariat, HR og Udvikling.

Afdelingen for Skoler har ansvaret for kommunens 48 folkeskoler og 5 specialskoler, PPR og UU-Aalborg.

Ledelse: Skolechef

Afdelingen for Læring og Pædagogik består af UngAalborg og Kulturskolen samt udviklingsafdelingen Pædagogisk og Digital udvikling, der varetager opgaver inden for den pædagogiske udvikling; herunder strategier, indsatser, evalueringer samt politiske sagsfremstillinger samt opgaver inden for IT og digitalisering.

Ledelse: Konstitueret Læringschef Henrik Hiis.

Økonomi og Administration har ansvaret for forvaltningens budget, regnskab, udvikling og implementering af ledelsesinformation. Herudover en række administrative opgaver; opkrævning af forældrebetaling i DUS, skoleindskrivning, og servicering af skolerne i forhold til brug af administrative systemer.

Ledelse: Økonomichef Morten Skipper Christensen.

Sekretariat, HR og Udvikling varetager sekretariats- og politikerbetjening, personaleadministration, jura og HR, udviklings- og analyseopgaver, arbejdsmiljøindsatsen, intern service og kommunikation.

Ledelse: Sekretariatschef Pernille Simonsen.

 

 

Del indhold