Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Skoleforvaltningen

Skoleforvaltningen har ansvaret for folkeskolerne, specialskolerne, ungdomsskolen, uddannelsesvejledningen, og Aalborg Kulturskole.

Ledelse

Rådmand Tina French Nielsen

Direktør Martin Østergaard Christensen

Se organisationsdiagram i pdf-fil

Nøgletal

Ansatte: 3.950 (normeringer) 

Budget: 2.1 mia. kr

Organisering

Skoleforvaltningen består organisatorisk af afdelingerne Skoler, Læring og Pædagogik, Skoletilbud, Økonomi, IT og Administration, samt stabsenheden Sekretariat, HR og Udvikling.

Skoler

Afdelingen Skoler har ansvaret for kommunens 48 folkeskoler og fem specialskoler, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og UU-Aalborg.

Ledelse: Skolechef Jakob Ryttersgaard.

Læring og Pædagogik

Afdelingen Læring og Pædagogik er ansvarlig for den pædagogiske udvikling på folkeskolerne, herunder for almen- og specialpædagogikken, trivselsarbejdet og inklusionsindsatsen, SSP-samarbejdet, Skoletjenesten, Aalborg Kulturskole og Ungdomsskolen.

Ledelse: Læringschef Kristina Østergaard Kristoffersen.

Økonomi, IT og Administration

Afdelingen Økonomi, IT og Administration er ansvarlig for forvaltningens budget og regnskab, administration og IT, herunder budgetlægning, budgetopfølgning, anlægsøkonomi, elevadministration, DUS, kørsel, samt drift af skolernes it-systemer, it-support, samt pædagogisk it og strategiudvikling.

Ledelse: Konstitueret Claus Neist Jørgensen.

Sekretriat, HR og Udvikling

Stabsenheden Sekretariat, HR og Udvikling varetager sekretariatsbetjening, personaleadministration HR og udvikling, herunder betjening af Skoleudvalget, udviklings- og analyseopgaver, kommunikation og digitalisering, ansættelser, forhandlinger, kontakt til organisationer personaleadministration, personaleudvikling, lederudvikling, uddannelse,
arbejdsmiljø, samt intern service (portner, rengøring og kantine).

Ledelse: Sekretariatschef Pernille Simonsen.

 

Del indhold