Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Miljø- og Energiforvaltningen

Bæredygtig udvikling, miljøbeskyttelse og affaldshåndtering er kerneopgaverne i Miljø- og Energiforvaltningen.

Miljø- og Energiforvaltningen består af 2 afdelinger:

Desuden indgår forvaltningen i samarbejde med Aalborg Forsyning, som består af en række 100 % kommunalt ejede selskaber.

Ledelse

Rådmand Per Clausen og direktør Søren Gais Kjeldsen udgør den øverste ledelse i Miljø- og Energiforvaltningen.

Miljø og Plan

Strategisk planlægning og myndighedsopgaver udføres af Miljø- & Plan inden for områderne:

  • Miljø
  • Varme
  • Vandforsyning
  • Spildevand
  • Affald
  • Bæredygtighed

Godkendelse af og tilsyn med virksomheder, landbrug og dambrug er en af Miljø og Plans primære opgaver. Hertil varetager vi myndighedsfunktionen på vandløb, vedligeholdelse af de offentlige vandløb og gennemførelse af projekter med vandløbsrestaurering. I Limfjordsrådets sekretariat tager vi os af det udadvendte samarbejde sammen med de øvrige limfjordskommuner.

Læs mere om Limfjordsrådet

Miljøbeskyttelse og bæredygtig udvikling af kommunen er højt på kommunens dagsordenen. Vi samarbejder derfor med en række eksterne parter med henblik på at øge den fælles indsats for bæredygtighed. Der er blandt andet etableret et netværkssamarbejde for virksomhederne i kommunen og butikkerne om Grøn Detail.

Center for Grøn Omstilling er platform for nogle af Aalborg Kommunes projekter, som arbejder målrettet med bæredygtighed. Fælles for alle projekterne er partnerskab med borgerne, industrien, detailhandlen og vidensinstitutioner m.fl.. 

Læs mere om Center for Grøn Omstilling

Indsamling og modtagelse af forskellige typer affald fra husholdninger og virksomheder er en kerneaktivitet i renovationsafdelingen. Desuden driver afdelingen 6 genbrugspladser med ca. 900.000 besøgende om året og Affald- og Genbrugscenter Rørdal, hvor jord og byggeaffald deponeres og haveaffald komposteres.

Læs mere om affaldshåndtering

Ledelse

Jane Stampe
jane.stampe@aalborg.dk  

Administration og Service

For Miljø- og Energiudvalget, rådmanden og direktionen varetager Administration & Service en række opgaver - herunder økonomi, budget og regnskab samt journalføring, systemadministration og kommunikation. Samtidig varetager Administration og Service fælles administrative opgaver for det skattefinansierede område i forvaltningen.

Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark er et privat-offentligt samarbejde, hvor virksomheder kan styrke deres konkurrenceevne ved at kombinere erhvervsudvikling og miljøforbedringer.

Læs mere om Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark

Ledelse

Nils Ove
nils.ove@aalborg.dk

Del indhold

Åbningstider

Mandag-onsdag 9-15
Torsdag 9-17
Fredag 9-14