Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Miljø- og Energiforvaltningen

Bæredygtig udvikling, miljøbeskyttelse og affaldshåndtering er kerneopgaverne i Miljø- og Energiforvaltningen.

Miljø- og Energiforvaltningen består af 3 afdelinger:

Desuden indgår forvaltningen i samarbejde med Aalborg Forsyning, som består af en række 100 % kommunalt ejede selskaber.

Ledelse

Rådmand Lasse P. N. Olsen og direktør Søren Gais Kjeldsen udgør den øverste ledelse i Miljø- og Energiforvaltningen.

Miljø- og Plan

Strategisk planlægning og myndighedsopgaver udføres af Miljø- & Plan inden for områderne:

 • Miljø
 • Varme
 • Vandforsyning
 • Spildevand
 • Affald

Godkendelse af og tilsyn med virksomheder, landbrug og dambrug er en af Miljøs primære opgaver. Hertil varetager Miljø myndighedsfunktionen på vandløb, vedligeholdelse af de offentlige vandløb og gennemførelse af projekter med vandløbsrestaurering.

Indsamling og modtagelse af forskellige typer affald fra husholdninger og virksomheder er en kerneaktivitet i renovationsaafdelingen. Desuden driver afdelingen 6 genbrugspladser med ca. 900.000 besøgende om året og Affald- og Genbrugscenter Rørdal, hvor jord og byggeaffald deponeres og haveaffald komposteres.

Læs mere om affaldshåndtering

Ledelse

Jane Stampe
jane.stampe@aalborg.dk  

Bæredygtighed og Udvikling

Miljøbeskyttelse og bæredygtig udvikling af kommunen er højt på dagsordenen hos Bæredygtighed og Udvikling.

Vi samarbejder med en række eksterne parter med henblik på at øge den fælles indsats for bæredygtighed. Der er blandt andet etableret et netværkssamarbejde for virksomhederne i kommunen, og herudover samarbejder vi med handelslivet om grønne butikker.

Bæredygtighed og Udvikling består af:

 • Limfjordsrådets sekretariat
  Tager sig af det udadvendte samarbejde, i samarbejde med de øvrige limfjordskommuner.
 • Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark
  Et privat-offentligt samarbejde, hvor virksomheder kan styrke deres konkurrenceevne ved at kombinere erhvervsudvikling og miljøforbedringer.
 • Center for grøn omstilling
  Aalborg Kommunes platform for alle de projekter, som arbejder målrettet med bæredygtighed. Fælles for alle projekterne er partnerskab med borgerne, industrien, detailhandlen og vidensinstitutioner. Desuden planlægger og afvikler vi Aalborg Bæredygtighedsfestival.

Læs mere om Bæredygtighed og Udvikling

Ledelse

Michael Damm
michael.damm@aalborg.dk

Administration og Service

For Miljø- og Energiudvalget, rådmanden og direktionen varetager Administration & Service en række opgaver - herunder økonomi, budget og regnskab samt journalføring, systemadministration og kommunikation. Samtidig varetager Administration og Service fælles administrative opgaver for det skattefinansierede område i forvaltningen.

Ledelse

Nils Ove
nils.ove@aalborg.dk

Del indhold

Åbningstider

Mandag-onsdag 9-15
Torsdag 9-17
Fredag 9-14