Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Matchmakere AAU-AAK

I alle Aalborg Kommunes forvaltninger er der udpeget en AAK Matchmaker, der fungerer som kontaktperson mellem AAU og sin respektive forvaltning.

AAK Matchmakernes rolle er at formidle muligheder for samarbejdsaktiviteter mellem relevante personer i sin forvaltning og AAU Matchmaking sekretariatet eller interne AAU Matchmakere.

AAK Matchmakerne deltager i møder, hvor der informeres om projekter, tiltag eller lignende matchmakende aktiviteter.

AAK Matchmakerne er en del af AAU Matchmaking netværket, der omfatter aktører på erhvervsfremmeområdet samt i Aalborg Universitets faglige miljøer.

Læs mere om matchmaking 

Matchmakere i Aalborg Kommune

 • Borgmesterens Forvaltning
  Jan P Nielsen

  • Sekretær for Plan Koordineringsgruppen (PK)
  • Deltager i sekretariat for Strategisk samarbejdsaftale AAU-AAK
  • Styringsgruppe for Bæredygtighedsstrategi
  • Følgegruppe Landdistriktspolitik
  • Projektleder Smart City forarbejder
  • Arbejdsgruppe for koncernstrategi
  • ACT

 • Sundheds- og Kulturforvaltningen
  Helle Lundgreen9931 1947

  • Sekretær (AAK) for uddannelsesrådet
  • "Uddannelsesstrategi for Aalborg som uddannelsesby 2012-2014"
  • Studiestartsaktiviteter
  • Oplevelseszonen (Aalborg Creative Taskforce - ACT)
  • Medlem af sekretariat for Strategisk samarbejdsaftale mellen Universitetet og Aalborg Kommune

 • Ældre- og Handicapforvaltningen
  Bent Sørensen, 9931 5449
  • Arbejder med velfærdsinnovation
  • Der er etableret et center for velfærds-teknologi i Aalborg Øst (fri adgang)
  • Arbejder med offentlige indkøb
  • Samarbejde med UCN og SOSU-nord

 • By og Landskabsforvaltningen
  Anne-Vibeke Skovmark, 9932 2243
  • Kommuneplanarbejde
  • Lokalplan
  • Miljøkonsekvensvurderingsrapport
  • Fremtidens Aalborg
  • Planer og projekter
 • Miljø- og Energiforvaltningen
  Dorte Ladefoged, 9931 9463
  • Alt indenfor teknisk Forsyning
  • Sidder sammen med alle forvaltningens "myndighedspersoner"
  •  Deltager i Smart-City forarbejder

 • Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
  Heidi Mortensen, 9931 2703
  • Børn og familier (Pasning 0-5 års området. Sundhedsplejen. Fritidscentre. Tandplejen Dag/døgnforanstaltninger for børn, unge og Familier. Udsatte voksne, bl.a. misbrugsbehandling)
  • Socialafd. (Myndighedsfunktion på børne- og voksenområdet. Udbetaling af kontanthjælp og sygedagpenge)
  • Jobcenter (opfølgning for ledige. Aktivering. Revalidering. Virksomhedsbetjening. Jobformidling. Integration og sprogcenter)
 • Skoleforvaltningen
  Kirsten Dreyer, 9352 0021

Del indhold