Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Kommunen som arbejdsplads

De cirka 18.000 ansatte ved Aalborg Kommune løser og videreudvikler kerneopgaverne og yder borgerne service af høj kvalitet.

Vi har fokus på at udvikle medarbejdernes faglige og personlige kompetencer.

Læs Aalborg Kommunes personalepolitik

Det sker bl.a. gennem en tillidsfuld ledelsesstil, hvor medarbejderne involveres og har et stort selvstændigt ansvar for arbejdsopgaverne.

Læs Aalborg Kommunes ledelsespolitik

Vores motto er bl.a. "Gennem gode relationer skabes gode resultater" og "Hver for sig kan vi meget, sammen kan vi endnu mere".  

For at værne om og fortsat udvikle Aalborg Kommune som en attraktiv og udviklende arbejdsplads gennemføres en række indsatser. Her følger et udpluk:

Print alle punkter

 

Del indhold