Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Kommunen som arbejdsplads

En attraktiv og udviklende arbejdsplads

De ca. 18.000 ansatte i Aalborg Kommune løser og videreudvikler kerneopgaverne og yder borgerne service af høj kvalitet. Aalborg Kommune er en attraktiv arbejdsplads. Vi har fokus på at udvikle medarbejdernes faglige og personlige kompetencer. Det sker bl.a. gennem en tillidsfuld ledelsesstil, hvor medarbejderne involveres og har et stort selvstændigt ansvar for arbejdsopgaverne. Mottoet er bl.a. "Gennem gode relationer skabes gode resultater" og "Hver for sig kan vi meget, sammen kan vi endnu mere".  

For at værne om og fortsat udvikle Aalborg Kommune som en attraktiv og udviklende arbejdsplads gennemføres en række indsatser. Her følger et udpluk:

 

Del indhold