Skip til hoved indholdet
  Hjem Om kommunen Organisation Klima og Miljø

Klima og Miljø

I Klima og Miljø arbejder vi med ressourcer, affaldshåndtering, bæredygtig udvikling, miljøbeskyttelse og mobilitet.

Velkommen til forvaltningen 

I Klima og Miljø løfter vi den grønne omstilling – og du er med.

 • Vi håndterer affald – både hjemme i indkørslen, i de nedgravede containere og på genbrugspladserne.
 • Vi fører miljøtilsyn hos borgere, virksomheder og landbrug.
 • Vi beskytter grundvand, vandløb, fjord og jord samt afleder spildevand.
 • Vi planlægger forsyning af varme og vand.
 • Vi administrerer, vedligeholder og renoverer kommunens 1 million kvadratmeter bygninger.
 • Vi planlægger kollektiv bustrafik og visiteret kørsel af kommunens borgere.

Vi udvikler os sammen og vil både være en kommune, som er i grøn balance og skaber gode forbindelser. Det skal blandt andet ske på baggrund af Aalborgs egen klimaplan og verdensmålsstrategi. De baner vejen for konkrete og ambitiøse handlinger for kommunens fremtidige bæredygtige udvikling. En udvikling, der både skal være økonomisk og miljømæssig bæredygtig samt social retfærdig. Samtidig har vi ansvaret for den tværgående politikformulering, der skal fremme den grønne omstilling i hele Aalborg Kommune.

Beskrivelse af organisationsdiagram

I Klima og Miljø er vi organiseret med Klima- og Miljøudvalget og rådmanden øverst. Derunder har vi direktøren.

I forvaltningen har vi to afdelinger: Miljø og Ressourcer samt AaK Bygninger.

Miljø og Ressourcer består af:

 • Ledelsessekretariat
 • Renovation
 • Mobilitet
 • Miljø og Grøn Omstilling
 • Vand og Jord.

AaK Bygninger består af:

 • Sekretariat
 • Strategi og Arealudvikling
 • Bygherrerådgivning
 • Vedligehold og Renovering.

Hvis du vil vide mere

Strategisk planlægning og myndighedsopgaver inden for:

 • miljø
 • varme
 • vandforsyning
 • spildevand
 • affald
 • bæredygtighed
 • godkendelse af og tilsyn med virksomheder og landbrug.

Ledelsessekretariatet 

Ledelsessekretariatet varetager opgaver inden for sekretariatsbetjening af rådmand, udvalg og direktion, økonomi- og regnskabsfunktioner, klimapartnerskaber, jura, it-opgaver, kommunikation og presse samt serviceopgaver for Klima og Miljø.

Ledelse

Administrationschef Carsten Abildgaard

Renovation

Indsamling og modtagelse af forskellige typer affald fra husholdninger og virksomheder er en kerneaktivitet. Desuden driver Renovation 6 genbrugspladser med cirka 900.000 besøgende om året.

Ledelse

Funktionsleder Jens Boye

Mobilitet

Planlægger kollektiv trafik i Aalborg Kommune bybusser og servicelinjer. Herunder omkørsler, stoppesteder og tilsyn.

Kørselskontoret planlægger al kommunal visiteret kørsel til borgere for eksempel specialkørsel eller lægekørsel i samarbejde med kommunens øvrige forvaltninger.

Ledelse

Funtionsleder Jan Øhlenschlæger

Miljø og Grøn Omstilling

Vi løser opgaver inden for:

 • midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter
 • rottebekæmpelse
 • henvendelser om støj og arrangementer
 • jordvarme
 • tilsyn og godkendelser til virksomheder og landbrug
 • miljøvurderinger
 • miljøbeskyttelse og bæredygtig udvikling af kommunen
 • affaldshåndtering.

Ledelse

Funktionsleder Jens Riise Dalgaard

Vand og Jord

Vi løser opgaver inden for:

 • grundvand
  • udledning af oppumpet grundvand,
  • indvinding af grundvand
  • grundvandssænkning.
 • drikkevand
  • tilsyn med vandkvalitet
  • kontrol med boringer
 • spildevand
  • separatkloakering
  • nedsivningsanlæg
  • nedsivning af regnvand
  • spildevandsplanlægning
 • jordforurening
  • tilladelser til nyttiggørelse af forurenet overskudsjord
  • anvisning af jord
  • påbud
  • udtalelser i forbindelse med forureningskortlagte ejendomme
  • områdeklassificeringer.

Desuden løser Limfjordsrådets Sekretariat opgaver for Limfjordsrådet, som er et samarbejde mellem 18 kommuner.

Ledelse

Funktionsleder Michael Palsgaard Andersen

AaK Bygninger er en kontraktstyret virksomhed, som rådgiver fagforvaltningerne inden for den samlede bygningsportefølje på cirka 1 million kvadratmeter.

Væsentligste områder:

 • Ledelse og styring af projektering og bygningsvedligeholdelse for kommunens samlede bygningsområde.
 • Administration af kommunale bygninger, som udlejes til eksterne i henhold til reglerne i lejelovgivningen og lejekontrakterne.
 • Administration af en huslejeordning for samtlige interne lejemål.
 • Tværgående prioritering af ledige lokaler og bygninger.
 • Indstilling af, hvilke lejemål der sælges, købes og genudlejes.
 • Varetagelse af ejerrettigheder til kommunale bygninger med tilhørende grundarealer.

Ledelse

Funktionschef Iben Jonstrup Vejrsø Jørgensen

Bygningschef Peter Munk

Telefon: 99 31 40 60

Per Clausen

Rådmand i Klima og Miljø

+4599319401

pc-byraad@aalborg.dk

Charlotte Heldorf Rønn

Direktør i Klima og Miljø

+4599319405

charlotte.heldorf@aalborg.dk

Kontakt

Klima og Miljø

Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby

Ring til os

99 31 20 50

Skriv til os

Telefontider

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje

Translate Presse og kommunikation Tilgængelighedserklæring Databeskyttelse Job og karriere