Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Sådan klager du

Er du utilfreds med et tilbud til børn, unge, voksne og familier med særlige behov? Her kan du læse, hvordan du klager.

Er du som bruger eller pårørende utilfreds med kvaliteten og den behandling, du oplever på tilbuddet? 

Aalborg Kommune har, udover en særlig tilsynsforpligtigelse i forhold til tilbud til børn, unge, voksne og familier med særlige behov, ligeledes en interesse i, at socialtilbud i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen lever op til de nationale og lokale kvalitetskrav og retningslinjer.

Det betyder, at det er Aalborg Kommune, der har ansvaret for kvaliteten i tilbuddene og ansvaret for gældende lovgivning, herunder: 

Netop derfor føres løbende tilsyn med tilbuddene for at holde øje med, at tilbuddene lever op til de socialfaglige, organisatoriske, juridiske og økonomiske krav.

Hvad kan jeg klage over?

Du kan klage, hvis du ikke oplever dig ordentligt behandlet og ikke har fået den behandling, som du er blevet stillet i udsigt. Du kan klage over forhold på tilbuddet, som ikke er overensstemmelse med gældende lovgivning.

Hvem kan jeg klage til?

Vi vægter i alle tilbud samarbejde med brugere og pårørende højt og ønsker at håndtere eventuelle uoverensstemmelser og klager professionelt.

Skulle du mod forventning ikke opleve tilfredsstillende håndtering af et givent forhold, kan du rette skriftlig henvendelse til eller kontakte: 

Afsnit for Tilsyn og Privat Pasning
Telefon 6191 7179
Skriv sikkert til 'Afsnit for Tilsyn og Privat Pasning' 

Hvad sker der, når jeg har klaget?

En klage over et tilbud vil blive grundigt undersøgt og relevante parter vil blive hørt. Når en eventuel klage er gennemgået, vil du som klageindgiver, modtage et skriftligt svar på klagen. Sagsbehandlingstiden kan vare op til 14 hverdage.

Klager giver altid anledning til refleksion over praksis, fremadrettet læring og udvikling i tilbuddet.

Del indhold