Børne- og Familieafdelingen

Job- og Ydelsesafdelingen

Socialafdelingen

Økonomi- og IT-afdelingen

Juridisk Kontor, Kvalitetsenheden og Ledelsessekretariatet